Search
English
All Categories
  Menu Close

  آموزش سابروتین های حرارتی و خزش (هوافضا)

  تاریخ شروع : مدت : 20 ساعت 5 هفته، 4 ساعته
  1,500,000 تومان
  1,050,000 تومان
  i h

   

  برای خزش تعاریف متفاوتی در منابع بیان شده است، اما به بیان ساده خزش تغییر شکل ماده بر اثر اعمال تنش است که به آهستگی صورت می پذیرد. این پدیده تابعی از زمان، دما، تنش، ویژگی های ماده و ... است. مکانیزم فیزیکی که منجر به خزش می شود، به طور قابل توجهی برای انواع مختلف مواد متفاوت است. به علاوه، حتی برای یک ماده مشخص مکانیزم های مختلف در ترکیبات متفاوت تنش و دما عمل می‌‌‌کنند. حرکت اتم ها، نابجایی‌ها یا مولکول‌ها در داخل یک ماده جامد به صورت وابسته به زمان رخ می‌‌‌دهد و در دماهای بالاتر این امر سریع تر انجام می‌‌‌گیرد. این حرکت ها در توصیف رفتار خزش مهم هستند و در مقوله وسیعی از رفتار به نام نفوذ (Diffusion) قرار می‌‌‌گیرند.

  سابروتین CREEP برای بررسی تغییر شکل ویسکوپلاستیک متغیر با زمان استفاده می شود. این سابروتین معمولا برای دو دسته از مواد بیشتر کاربرد دارد. مدل های مربوط به پلیمر و مدل های مربوط به فلزات.در مورد مدل های مربوط به فلزات، یکی از مثال های معروف صنعت هوافضا تحلیل خزشی پره های توربین است. با توجه به اینکه پره های توربین های گازی در دمای خیلی بالا کار می کنند عموما یکی از مکانیزم های آسیب در آنها بحث خزش هست که با استفاده از سابروتین نویسی عمر خزشی پره توربین را بررسی می شود. در مورد پلیمرها،  مدل های ویسکوالاستیک رایج ترین مدلی است که به کار می رود.

  البته در این دوره به سابروتین ها مرتبط نیز پرداخته می شود:

  FILM

  UTEMP

  HETVAL

  DFLUX

  برخی مثالهای دوره: 

  تحلیل انتقال حرارت پره توربین 

  تحليل خزش پره توربین و بررسی عمر خزشی 

  پره اعمال توزیع دمای گذرای منیفولد خودرو و تحلیل 

  تنش منیفولد تحت شرایط گذرا

   

  Products specifications
  شرکت Dassault
  نوع دوره ترمیک
  پیش نیاز ABAQUS مقدماتی
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

   

  برای خزش تعاریف متفاوتی در منابع بیان شده است، اما به بیان ساده خزش تغییر شکل ماده بر اثر اعمال تنش است که به آهستگی صورت می پذیرد. این پدیده تابعی از زمان، دما، تنش، ویژگی های ماده و ... است. مکانیزم فیزیکی که منجر به خزش می شود، به طور قابل توجهی برای انواع مختلف مواد متفاوت است. به علاوه، حتی برای یک ماده مشخص مکانیزم های مختلف در ترکیبات متفاوت تنش و دما عمل می‌‌‌کنند. حرکت اتم ها، نابجایی‌ها یا مولکول‌ها در داخل یک ماده جامد به صورت وابسته به زمان رخ می‌‌‌دهد و در دماهای بالاتر این امر سریع تر انجام می‌‌‌گیرد. این حرکت ها در توصیف رفتار خزش مهم هستند و در مقوله وسیعی از رفتار به نام نفوذ (Diffusion) قرار می‌‌‌گیرند.

  سابروتین CREEP برای بررسی تغییر شکل ویسکوپلاستیک متغیر با زمان استفاده می شود. این سابروتین معمولا برای دو دسته از مواد بیشتر کاربرد دارد. مدل های مربوط به پلیمر و مدل های مربوط به فلزات.در مورد مدل های مربوط به فلزات، یکی از مثال های معروف صنعت هوافضا تحلیل خزشی پره های توربین است. با توجه به اینکه پره های توربین های گازی در دمای خیلی بالا کار می کنند عموما یکی از مکانیزم های آسیب در آنها بحث خزش هست که با استفاده از سابروتین نویسی عمر خزشی پره توربین را بررسی می شود. در مورد پلیمرها،  مدل های ویسکوالاستیک رایج ترین مدلی است که به کار می رود.

  البته در این دوره به سابروتین ها مرتبط نیز پرداخته می شود:

  FILM

  UTEMP

  HETVAL

  DFLUX

  Products specifications
  شرکت Dassault
  نوع دوره ترمیک
  پیش نیاز ABAQUS مقدماتی
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان