Search
English
All Categories
    Menu Close

    مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها

    مدل سازی و شبیه سازی در واقع بیان ریاضی یک پدیده است. پس وظیفه این گرایش در مرحله اول تشریح فرآیندها به زبان ریاضی و سپس کنترل آنها به وسیله سیستم های کنترلی حاکم برآنهاست. مهمترین هدف این گرایش بالابردن بهره وری در تولید، استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه هاست.

    از آنجایی که برای شبیه سازی (simulation) به ابزار کامپیوتر نیازمندیم، نقش نرم افزارهای کامپیوتری شبیه ساز در این گرایش بسیار قابل توجه است.

    و همچنین در حوزه کنترل فرآیندها، آشنایی با مفاهیم كنترل مدرن و بهینه، كنترل دیجیتالی، كنترل غیر خطی و .... اهمیت زیادی دارد که ابزار به کاربرد بردن این مفاهیم اغلب بسترها و زبانهای برنامه نویسی هستند.