0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید :
نمایش صفحه 1 از 2

ساخت و تولید

مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • پیش فرض
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • ارزان‌ترین
 • گران‌ترین
 • جدیدترین ها
 • پرفروش‌ترین
 • پربازدید‌ترین ها
 • Discount Display
1 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • پیش نیاز : catia مقدماتی و پیشرفته
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
1 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 32
 • پیش نیاز : SolidWorks مقدماتی
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
4 نفر
890٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 8
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
7 نفر
690٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 8
 • پیش نیاز : SolidWorks مقدماتی
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
2 نفر
2٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 16
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
6 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 20
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
1 نفر
2٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 24
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
 • زمان برگزاری : آخر هفته ها (هفته ای یک جلسه) با هماهنگی
24 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 24 | 24
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
5 نفر
3٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود نیست
 • زمان برگزاری : آخر هفته ها (هفته ای یک جلسه) با هماهنگی
6 نفر
4٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • مدرک ارائه شده : لاتین پارس پژوهان
6 نفر
2٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 24
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
7 نفر
2٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 32
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
 • مدرک ارائه شده : لاتین پارس پژوهان و فنی حرفه ای
2 نفر
790٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 20
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
14 نفر
890٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 8
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • زمان برگزاری : آخر هفته ها (هفته ای یک جلسه) با هماهنگی
2 نفر
890٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 8
 • پیش نیاز : catia مقدماتی و پیشرفته
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
52 نفر
590٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 8
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
10 نفر
1٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 24
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
5 نفر
3٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 32
 • پیش نیاز : مقدماتی
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
8 نفر
2٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 28
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
8 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
16 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
3 نفر
3٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : مقدماتی
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • مدرک ارائه شده : لاتین پارس پژوهان و فنی حرفه ای
5 نفر
1٬800٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 16
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین
 • فیلم دوره : موجود است
6 نفر
9٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 100
 • پیش نیاز : مقدماتی
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود نیست
1 نفر
3٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 32
 • پیش نیاز : مقدماتی
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
2 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • مدت دوره (ساعت) : 32
 • پیش نیاز : ندارد
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
4 نفر
3٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 32
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود نیست
6 نفر
3٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 20
 • نحوه برگزاری : حضوری
 • فیلم دوره : موجود است
7 نفر
2٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : GD&T مقدماتی
 • مدت دوره (ساعت) : 24
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود نیست
1 نفر
1٬500٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 10
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
1 نفر
1٬200٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
6 نفر
790٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 10
 • نحوه برگزاری : آنلاین
 • فیلم دوره : موجود است
1 نفر
1٬800٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 16
 • نحوه برگزاری : آنلاین
 • فیلم دوره : موجود است
4 نفر
3٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : catia مقدماتی و پیشرفته
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است
2 نفر
3٬000٬000 تومان
فروشنده: دپارتمان مکانیک
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : SolidWorks مقدماتی
 • مدت دوره (ساعت) : 40
 • فیلم دوره : موجود است
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
مشخصات فنی
 • پیش نیاز : ندارد
 • مدت دوره (ساعت) : 32
 • نحوه برگزاری : آنلاین و حضوری (هنگام ثبت نام با هماهنگی)
 • فیلم دوره : موجود است

ساخت و تولید از آن دسته رشته هایی است که آنقدر زیرشاخه و گرایش دارد می توانست یک دپارتمان به خود اختصاص دهد، اما در چارت گروه آموزشی پارس پژوهان زیر شاخه دپارتمان مهندسی مکانیک قرار گرفته است. این رشته همیشه از رشته های پرطرفدار بوده و علاقمندان این حوزه وقتی به این حوزه ورود می کنند اکثرا سعی می کنند برای خود کسب و کاری دست و پا کنند. قطعه سازی، ماشین سازی، قالب سازی(اعم از قالب های پرس، کشش، خمش، برش یا قالب های تزریق پلاستیک) گوشه ای از کارهایی است که مشغولین در صنعت ساخت و تولید به آنها شده و با داشتن دستگاههای مختلفی مانند فرز CNC، تراش CNC، دستگاههای تزریق پلاستیک، اسکنرهای سه بعدی، پرینترهای سه بعدی(اعم از پرینت سه بعدی فلزات و یا پرینترهای رایج غیر فلز)، اسپارک، واترجت، وایرکات، کوره های صنعتی( به منظور عملیات حرارتی) و .....می توانند کسب و کارهای کوچک و بزرگ راه اندازی کرد. 

البته شما به عنوان فردی که علاقمند به ورود به ساخت و تولید هستید علاوه بر اینکه نیاز به آشنایی و تسلط نسبی به فرآیندهای ساخت و تولید و مهندسی معکوس هستید می بایست مهارت های طراحی تان هم افزایش دهید. در این زمینه نرم افزارهایی مانند CATIA,SolidWorksInventor, Siemens NXAutoCad و... به شما می توانند کمک کنند. همچنین در مسیر مهندسی معکوس مهارت هایی مانند انتخاب مواد، کلید فولاد، GD&T، طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی، انطباقات، طراحی آزمایشات، مهندسی ارزش، عملیات حرارتی و ....به شما دید بهتر و از بالاتری به منظور آشنایی با پروسه ها می دهد. 

در کنار مهارت های فنی یک فرد مشغول در حوزه ساخت و تولید حتما باید دید مالی قوی داشته باشد. مباحثی مانند طراحی مدل کسب و کار، مدیریت مالی، مدیریت پروژه، مطالعات امکان سنجی اقتصادی، نقطه سر به سر، هزینه های ثابت و متغیر و ..... مباحثی هستند که شاید در قدم اول فردی که نگاه فنی قوی دارد یادگیری آنها را اولویت نداند ولی می تواند پاشنه آشیل و بسیار تاثیر گذار باشند. 

گروه آموزشی پارس پژوهان در این حوزه سعی کرده است تا جایی که امکان دارد آموزش های متفاوت در حوزه های مختلف را به علاقمندان و بازیگران فعال حوزه صنعت ساخت و تولید ارائه دهد. امید آنکه سهم ناچیزی از نقش خود را نسبت به صنعت ایفا کند. 

نمایش کمتر
جستجوی پیشرفته
فیلتر بر اساس قیمت
شرکت
مدت دوره (ساعت)
پیش نیاز
وضعیت
فیلم دوره
مدرک ارائه شده
زمان برگزاری
نحوه برگزاری
شماره های تماس
مشاهده نتایج
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
فنی مهندسی
مدیریت
بازگشت به بالا