جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  مدیریت استراتژیک

  6 جلسه 4 ساعته مدت دوره: 24 ساعت
  990,000 تومان
  792,000 تومان
  i h

  اگر تنها يک سرانجام غير قابل فرار برای شرکت ها و سازمان ها در دنیای مدرن امروز وجود داشته باشد اين است که همه شرکت ها و سازمان ها (از جمله دولت ها) امروزه ناچارند خود را از نو تعريف کنند. چالش فراروی مديران آينده اين است که تشکيلات و سازماني را اداره کنند که ابدا شباهتي با سازمان هايي که به آن ها عادت کرده ايم ندارد. شتاب فراوان تغيير و سیطره فضای عدم قطعيت، ويژگي اصلي دنيای كسب و كارهای امروز است. به واقع می توان گفت اکنون تنها چيزی كه تغییر نمی کند، خود تغيير است!

  امروزه سازمان هایی که از مدیریت استراتژیک بهره می برند در مقابل دیگر سازمان ها عملکرد بهتر و بالاتری دارند و همچنین می توانند مزیت رقابتی برای کسب و کار خود ایجاد کنند.

  دانش مدیریت استراتژیک، به مدیران و سازمان ها توانایی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را می دهد؛ تفکر استراتژیک با ایجاد تمرکز منابع بر فرصت های کسب وکار، سعی بر خلق مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ها دارد. فرایند مدیریت استراتژیک با زدودن فضای مه آلود و مبهم بازار صنایع مختلف، افق های تازه ای را برای سازمان ها می گشاید و آن ها را در سیر رسیدن به اهدافشان راهبری می کند.

  مدیریت استراتژیک آینده ی سازمان، اهداف و مقاصد نهایی آن را مد نظر قرار می دهد و آن را در مسیر درست پیش می برد و باعث می شود سازمان ها در بلند مدت آینده ای درخشان داشته باشند.

  مدیریت استراتژی

   

   

   

   

  • استراتژی چیست؟! 

   تحلیل دنیای کسب و کار امروزی 

   مدیریت استراتژیک چیست؟ 

   تحلیل دیدگاهها، نگرشها و مدلهای مدیریت استراتژیک و ضرورت به کارگیری آن 

   اصول زایش استراتژی 

   ارکان زایش استراتژی 

   استراتژی خوب / استراتژی بد 

   انتخاب روش و ابزار مناسب برای برنامه ریزی استراتژیک 

   تیم ها و ساختارهای مناسب در مدیریت استراتژیک 

   اجزای یک سیستم مدیریت استراتژیک سازمانی 

   ابزارهای تحلیل موقعیت کسب و کار و سازمان 

   ابزارهای تصمیم سازی در مدیریت استراتژیک 

   ابزارهای آینده پژوهی و سناریو پردازی در مدیریت استراتژیک 

   نگرش سیستمی در مدیریت استراتژیک و تحليل پویایی ها و پیچیدگی های محیط ارتباط استراتژی و عملیات 

   سیستم مدیریت عملکرد کسب و کار

    شاخص های کلیدی عملکرد 

   کاربرد هوش تجاری در سیستم مدیریت استراتژیک 

   تحلیل ارزش در مدیریت استراتژیک

   خلق ارزش اشتراکی و اهمیت آن 

   مبانی خط و مشی گذاری و سیاست گذاری در سازمانهای حاکمیتی 

   نظام اجرای استراتژی 

   نظام پایش استراتژی 

   نظام به روز رسانی استراتژی 

   مدیریت استراتژیک چابک

   مدیریت استراتژیک در کسب و کارهای کوچک 

    

    

  مشخصات محصولات
  شرکت ندارد
  پیش نیاز ندارد
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود نیست
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

  اگر تنها يک سرانجام غير قابل فرار برای شرکت ها و سازمان ها در دنیای مدرن امروز وجود داشته باشد اين است که همه شرکت ها و سازمان ها (از جمله دولت ها) امروزه ناچارند خود را از نو تعريف کنند. چالش فراروی مديران آينده اين است که تشکيلات و سازماني را اداره کنند که ابدا شباهتي با سازمان هايي که به آن ها عادت کرده ايم ندارد. شتاب فراوان تغيير و سیطره فضای عدم قطعيت، ويژگي اصلي دنيای كسب و كارهای امروز است. به واقع می توان گفت اکنون تنها چيزی كه تغییر نمی کند، خود تغيير است!

  امروزه سازمان هایی که از مدیریت استراتژیک بهره می برند در مقابل دیگر سازمان ها عملکرد بهتر و بالاتری دارند و همچنین می توانند مزیت رقابتی برای کسب و کار خود ایجاد کنند.

  دانش مدیریت استراتژیک، به مدیران و سازمان ها توانایی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را می دهد؛ تفکر استراتژیک با ایجاد تمرکز منابع بر فرصت های کسب وکار، سعی بر خلق مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ها دارد. فرایند مدیریت استراتژیک با زدودن فضای مه آلود و مبهم بازار صنایع مختلف، افق های تازه ای را برای سازمان ها می گشاید و آن ها را در سیر رسیدن به اهدافشان راهبری می کند.

  مدیریت استراتژیک آینده ی سازمان، اهداف و مقاصد نهایی آن را مد نظر قرار می دهد و آن را در مسیر درست پیش می برد و باعث می شود سازمان ها در بلند مدت آینده ای درخشان داشته باشند.

  مدیریت استراتژی

   

   

   

   

  مشخصات محصولات
  شرکت ندارد
  پیش نیاز ندارد
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود نیست
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان