جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  مدیریت ادعا در پروژه ها (CLAIM MANAGEMENT)

  جمعه ها-دو جلسه 4 ساعته مدت دوره 8 ساعت
  590,000 تومان
  413,000 تومان
  i h

  🖊️بیایید قبل از هر چیزی برای روشن شدن موضوع ادعا را تعریف کنیم:

  "ادعا، تقاضائی است که یکی از طرفین قرارداد براساس ادله مشخص و صحیح دارد (حتی ممکن است گمان صحیح بود آن را داشته باشد) به دلایلی مثل تغییر در اقدامات و یا دستورات در روند یک پروژه که از لحاظ اقتصادی قابل پذیرش نمی باشد"

  📝 برای مثال ممکن است کارفرما از روند پیشرفت پروژه راضی نباشد و طبق قرارداد ادعا کند که پروژه باید پیشرفت بیشتری را طی می کرده است و یا بلعکس پیمانکار ادعا کند که کارفرما طبق قرارداد به تعهدات خدوش عمل نکرده است.

  📌 در پروژه ها جبران خسارت به صورت پرداخت هزینه، تمدید زمان و یا ترکیب هر دو میباشد. اگر طرفین در یکی از موارد ذکر شده به نتیجه برسند، مدیریت ادعا به مدیریت تغییر تبدیل می شود زیرا قرار است تغییری در روند پروژه ایجاد شود.مسیر مدیریت ادعا برای حل مسائل: مذاکره، میانجی گری و در نهایت دعوی قضائی است.

  ✅ درواقع مدیریت ادعا یک ابزار است برای حل مسائل و مشکلات موجود در فرایند یک پروژه.

  📃 در الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK، چهار فرآیند برای مدیریت دعاوی تعریف شده است:

  1. شناسایی دعوی: فرآیندی که طی آن دعوی شناسایی و مستندسازی می گردد
  2. کمی سازی دعوی: فرآیندی که طی آن اثرات دعوی طرح شده بر اهداف پروژه و قرارداد اندازه گیری می شود
  3. پیشگیری دعوی: فرآیندی که طی آن سعی می شود زمینه ها و بسترهای ایجاد دعوی در پروژه کاهش یابد
  4. حل و فصل دعوی: فرآیندی که طی آن دعوی از روشهای متفاوتی همچون مذاکره، میانجی گری و حکمیت و نهایتا دعوی حقوقی حل می شود
  • بیان کلیات مدیریت دعاوی در پروژه ها
  • بیان اصلاحات و مفاهیم کاربردی مدیریت ادعا
  • بیان اصلاحات و مفاهیم کاربردی پروژه ها
  • اصول طرح دعاوی پروژه به صورت حرفه ای
  • بررسی دعاوی متداول در پروژه ها
  • نحوه استفاده از قرارداد پروژه و قوانین بالادستی در طرح دعاوی پروژه و پاسخگویی به آن ها
  • نحوه محاسبه آنالیز تأخیرات
  • راهکارهای محاسبه میزان ضرر و زیان وارد شده و طرح آن در قالب دعاوی هزینه ای
  • تشریح راهکارهای حل و فصل دعاوی پروژه
  • تشریح نحوه ایجاد و به روز رسانی فایل دعاوی پروژه
  • نحوه ایجاد سیستم مدیریت دعاوی پروژه به صورت نظام مند در سازمان
  •  پیاده سازی آنالیز تأخیرات بر روی یک پروژه واقعی
  • نحوه کمی سازی ادعاهای هزینه ای بر روی چند پروژه واقعی
  مشخصات محصولات
  پیش نیاز برنامه ریزی و کنترل پروژه
  نوع دوره فشرده
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

  🖊️بیایید قبل از هر چیزی برای روشن شدن موضوع ادعا را تعریف کنیم:

  "ادعا، تقاضائی است که یکی از طرفین قرارداد براساس ادله مشخص و صحیح دارد (حتی ممکن است گمان صحیح بود آن را داشته باشد) به دلایلی مثل تغییر در اقدامات و یا دستورات در روند یک پروژه که از لحاظ اقتصادی قابل پذیرش نمی باشد"

  📝 برای مثال ممکن است کارفرما از روند پیشرفت پروژه راضی نباشد و طبق قرارداد ادعا کند که پروژه باید پیشرفت بیشتری را طی می کرده است و یا بلعکس پیمانکار ادعا کند که کارفرما طبق قرارداد به تعهدات خدوش عمل نکرده است.

  📌 در پروژه ها جبران خسارت به صورت پرداخت هزینه، تمدید زمان و یا ترکیب هر دو میباشد. اگر طرفین در یکی از موارد ذکر شده به نتیجه برسند، مدیریت ادعا به مدیریت تغییر تبدیل می شود زیرا قرار است تغییری در روند پروژه ایجاد شود.مسیر مدیریت ادعا برای حل مسائل: مذاکره، میانجی گری و در نهایت دعوی قضائی است.

  ✅ درواقع مدیریت ادعا یک ابزار است برای حل مسائل و مشکلات موجود در فرایند یک پروژه.

  📃 در الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK، چهار فرآیند برای مدیریت دعاوی تعریف شده است:

  1. شناسایی دعوی: فرآیندی که طی آن دعوی شناسایی و مستندسازی می گردد
  2. کمی سازی دعوی: فرآیندی که طی آن اثرات دعوی طرح شده بر اهداف پروژه و قرارداد اندازه گیری می شود
  3. پیشگیری دعوی: فرآیندی که طی آن سعی می شود زمینه ها و بسترهای ایجاد دعوی در پروژه کاهش یابد
  4. حل و فصل دعوی: فرآیندی که طی آن دعوی از روشهای متفاوتی همچون مذاکره، میانجی گری و حکمیت و نهایتا دعوی حقوقی حل می شود
  مشخصات محصولات
  پیش نیاز برنامه ریزی و کنترل پروژه
  نوع دوره فشرده
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان