جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  مهندسی عمران

  دپارتمان مهندسی عمران، یکی از دپارتمان ها در گروه آموزشی پارس پژوهان است. در حال حاضر بالغ بر 29 کد دوره به صورت ترمیک و فشرده در این دپارتمان وجود دارد. این دپارتمان در قالب 4 شاخه اصلی خدمات خود را به دانشجویان و مهندسان عزیز ارائه می دهد. این چهار شاخه عبارتند از: سازه، ژئوتکنیک، سواحل و سازه های دریایی و مدیریت ساخت.

  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  تصویر از ABAQUS سازه

  ABAQUS سازه

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از ABAQUS سازه های دریایی و هیدرولیکی

  ABAQUS سازه های دریایی و هیدرولیکی

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 24 3 هفته، 8 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از ANSYS AQWA

  ANSYS AQWA

  تاریخ شروع : پنجشنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 1 هفته، 8 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از MIKE21-پیشرفته

  MIKE21-پیشرفته

  تاریخ شروع : پنجشنبه مدت (ساعت) : 8 1 روزه، 8 ساعته
  250,000 تومان
  تصویر از Opensees

  Opensees

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 30 6 هفته، 5 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از Plaxis 3D

  Plaxis 3D

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 6 هفته، 4 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از Tekla Structure

  Tekla Structure

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 32 8 هفته، 4ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی SACS

  طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی SACS

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 60 10 هفته، 6 ساعته
  1,800,000 تومان
  تصویر از SAFE & ETABS

  SAFE & ETABS

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 70 14 هفته، 5 ساعته
  990,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات

  آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات

  تاریخ شروع : دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنجشنبه ها مدت :178 ساعت 6 هفته، 8 ساعته
  2,300,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا

  آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا

  تاریخ شروع : دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنجشنبه ها مدت :132 ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  3,100,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی ( مهندسی عمران )

  ABAQUS مقدماتی ( مهندسی عمران )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از FLAC2D

  FLAC2D

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 20 4 هفته، 5 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از FLOW3D

  FLOW3D

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Midas-پیشرفته

  Midas-پیشرفته

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از Midas-مقدماتی

  Midas-مقدماتی

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از PLAXIS2D

  PLAXIS2D

  تاریخ شروع : جمعه مدت (ساعت) : 30
  600,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته (مهندسی عمران)

  ABAQUS پیشرفته (مهندسی عمران)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  990,000 تومان
  تصویر از MIKE 21-مقدماتی

  MIKE 21-مقدماتی

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از PYTHON(عمران)

  PYTHON(عمران)

  جمعه ها به مدت ۲۴ ساعت
  500,000 تومان
  فیلتر Close