جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته
  banner
  banner
  banner

  Loading...
  محصولات ویژه
  تصویر از COMSOL (هوافضا)

  COMSOL (هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها، مدت (ساعت) : 20، 5 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM مقدماتی و پیشرفته (هوافضا)

  OpenFOAM مقدماتی و پیشرفته (هوافضا)

  جمعه ها ، 6 جلسه 4 ساعته ، مدت: 24 ساعت
  590,000 تومان
  تصویر از ANSYS FSI(اندرکنش سازه سیال) (مکانیک)

  ANSYS FSI(اندرکنش سازه سیال) (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه \30 آبان مدت : 8 ساعت \ 8الی17 یک روزه
  250,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته(هوافضا)

  ABAQUS پیشرفته(هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  990,000 تومان
  تصویر از NX SIEMENS

  NX SIEMENS

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 28 ساعت \ 7 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Geomagic Design

  Geomagic Design

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت : 24 ساعت \ 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از ماشین کاری CATIA

  ماشین کاری CATIA

  تاریخ برگزاری : پنج شنبه \ مدت: 8 ساعت \ یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از انطباقات

  انطباقات

  تاریخ برگزاری : جمعه \ مدت: 8 ساعت \ یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی

  طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی

  تاریخ برگزاری : سه تا جمعه مدت: 24 ساعت سه روزه، فشرده
  700,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی(هوافضا)

  ABAQUS مقدماتی(هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از (Carrier (HAP

  (Carrier (HAP

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :24 ساعت - 6 هفته، 4 ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از Revit mep (Mechanical)

  Revit mep (Mechanical)

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :24 ساعت - 6 هفته، 4 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از Energy plus

  Energy plus

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها - مدت :24 ساعت - 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از اصول طراحی پایپینگ و PDMS

  اصول طراحی پایپینگ و PDMS

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :28 ساعت - 7 هفته، 4 ساعته
  690,000 تومان
  تصویر از طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PV ELITE

  طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PV ELITE

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :24 ساعت - 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از ارتعاشات در ABAQUS

  ارتعاشات در ABAQUS

  تاریخ برگزاری: جمعه \ مدت: 8 ساعت \ یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از Aspen plus

  Aspen plus

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها - مدت :32 ساعت - 8 هفته، 4 ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از Aspen HYSYS

  Aspen HYSYS

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :20 ساعت - 5 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از CAESAR مقدماتی

  CAESAR مقدماتی

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها - مدت :24 ساعت - 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از CAESAR پیشرفته

  CAESAR پیشرفته

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :24 ساعت - 6 هفته، 4 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه دیتاشیت ها

  طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه دیتاشیت ها

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :24 ساعت - 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت )

  آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت )

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها - مدت :75 ساعت - 15 هفته، 5 ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از Solidaidmister

  Solidaidmister

  تاریخ شروع : سه تا جمعه \ مدت (ساعت) : 9 \ 3 هفته، 3 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته (مهندسی مواد )

  ABAQUS پیشرفته (مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  990,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی (مهندسی مواد)

  ABAQUS مقدماتی (مهندسی مواد)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از Design Builder

  Design Builder

  تاریخ شروع :یک پنجشنبه و جمعه - مدت :16ساعت
  400,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته (مکانیک)

  ABAQUS پیشرفته (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ 12الی17 مدت (ساعت) : 40 \ 8 هفته، 5 ساعته
  990,000 تومان
  تصویر از AUTODYN (مکانیک)

  AUTODYN (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت (ساعت) : 20 \ 5 هفته، 4 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از مدلسازی محصول به کمک بلوپرینت

  مدلسازی محصول به کمک بلوپرینت

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت (ساعت) : 28 \ 7 هفته، 4 ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از میکرومکانیک

  میکرومکانیک

  تاریخ شروع : چهارشنبه \ مدت (ساعت) : 10 \ 2 هفته، 5 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی(مکانیک)

  ABAQUS مقدماتی(مکانیک)

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها \ مدت (ساعت) : 24 \ 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از سابروتین های حرارتی و خزش

  سابروتین های حرارتی و خزش

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت (ساعت) : 20 \ 5 هفته، 4 ساعته
  460,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM مقدماتی(مکانیک)

  OpenFOAM مقدماتی(مکانیک)

  دوتا آخر هفته \ مدت: 16 ساعت \ 2 روزه، فشرده
  450,000 تومان
  تصویر از Autodesk Inventor

  Autodesk Inventor

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت (ساعت) : 32 \ 8 هفته، 4 ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از Visual Nastran

  Visual Nastran

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت (ساعت) : 20 \ 5 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از COMSOL (مکانیک)

  COMSOL (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا

  آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا

  تاریخ شروع : دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنجشنبه ها مدت :132 ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  3,100,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات

  آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات

  تاریخ شروع : دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنجشنبه ها مدت :178 ساعت 6 هفته، 8 ساعته
  2,300,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی ( مهندسی عمران )

  ABAQUS مقدماتی ( مهندسی عمران )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از نقشه خوانی PFD , P&ID

  نقشه خوانی PFD , P&ID

  زمان برگزاری :یک پنجشنبه و جمعه - مدت :16 ساعت
  400,000 تومان
  تصویر از جوشکاری تعمیری

  جوشکاری تعمیری

  تاریخ شروع : یک روزه جمعه مدت (ساعت) : 8 1 روزه، 8 ساعت
  490,000 تومان
  تصویر از شناسایی و انتخاب مواد

  شناسایی و انتخاب مواد

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از طراحی محاسبات سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری قطعات ریخته گری

  طراحی محاسبات سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری قطعات ریخته گری

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 20 4 هفته، 5 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از ANSYS FSI(اندرکنش سازه سیال) (هوافضا)

  ANSYS FSI(اندرکنش سازه سیال) (هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ، 23 آبان مدت : 8 ساعت یک روزه
  250,000 تومان
  تصویر از FE PIPE

  FE PIPE

  زمان برگزاری : یک پنجشنبه و جمعه مدت :16 ساعت
  400,000 تومان
  تصویر از طراحی آب شیرین کن های صنعتی با نرم افزار ROSA

  طراحی آب شیرین کن های صنعتی با نرم افزار ROSA

  زمان برگزاری : یک پنجشنبه و جمعه مدت :16 ساعت
  390,000 تومان
  تصویر از پمپ های سانتریفیوژ براساس استاندارد API610

  پمپ های سانتریفیوژ براساس استاندارد API610

  زمان برگزاری : یک روزه مدت :8 ساعت
  250,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون گاز(مبحث17)

  آمادگی آزمون گاز(مبحث17)

  زمان برگزاری : یک پنجشنبه و جمعه مدت :16 ساعت
  400,000 تومان
  تصویر از Geomagic Design (مهندسی مواد)

  Geomagic Design (مهندسی مواد)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت : 24 ساعت \ 6 هفته، 4 ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از ABAQUS (بایومکانیک)

  ABAQUS (بایومکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 25 5 هفته، 5 ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته (مهندسی عمران)

  ABAQUS پیشرفته (مهندسی عمران)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  990,000 تومان
  تصویر از COMSOL (شیمی)

  COMSOL (شیمی)

  تاریخ شروع : جمعه ها\ از 30آبان ماه مدت (ساعت) : 20 \ 17الی21 5 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از ماشین کاری CATIA (مواد)

  ماشین کاری CATIA (مواد)

  تاریخ برگزاری : پنج شنبه مدت: 8 ساعت یک روزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی (مهندسی پزشکی)

  ABAQUS مقدماتی (مهندسی پزشکی)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از AUTODYN (عمران)

  AUTODYN (عمران)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت (ساعت) : 20 \ 5 هفته، 4 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از NX SIEMENS (هوافضا)

  NX SIEMENS (هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 28 ساعت \ 7 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از طراحی سیستم های خورشیدی با PVsyst

  طراحی سیستم های خورشیدی با PVsyst

  زمان برگزاری : یک روزه آخر هفته مدت :8 ساعت
  250,000 تومان
  تصویر از میکرومکانیک (مواد)

  میکرومکانیک (مواد)

  تاریخ شروع : چهارشنبه مدت (ساعت) : 10 2 هفته، 5 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از Aspen HYSYS پیشرفته

  Aspen HYSYS پیشرفته

  تاریخ برگزاری : جمعه ها - مدت :20 ساعت - 5 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی (مواد)

  طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی (مواد)

  تاریخ برگزاری : سه تا جمعه مدت: 24 ساعت سه روزه، فشرده
  700,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM مقدماتی(شیمی)

  OpenFOAM مقدماتی(شیمی)

  زمان برگزاری 3 جمعه مدت: 18 ساعت
  450,000 تومان
  تصویر از طراحی مخازن تحت فشار با رویکرد المان محدود در ABAQUS

  طراحی مخازن تحت فشار با رویکرد المان محدود در ABAQUS

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :30 ساعت - 7 هفته، 4 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از طراحی مخازن تحت فشار با رویکرد المان محدود در ABAQUS (مکانیک)

  طراحی مخازن تحت فشار با رویکرد المان محدود در ABAQUS (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها - مدت :30 ساعت - 7 هفته، 4 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از FLUENT مقدماتی (هوافضا)

  FLUENT مقدماتی (هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها، مدت: 24 ساعت 6 هفته
  550,000 تومان
  تصویر از احتراق در FLUENT (مکانیک)

  احتراق در FLUENT (مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه \ مدت: 8 ساعت \ یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی انفجار در آباکوس

  شبیه سازی انفجار در آباکوس

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی احتراق FLUENT(هوافضا)

  شبیه سازی احتراق FLUENT(هوافضا)

  تاریخ برگزاری: جمعه , مدت: 8 ساعت, یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از کارگاه جامع بهینه سازی با نرم افزار Ansys Fluent & Workbench (مکانیک)

  کارگاه جامع بهینه سازی با نرم افزار Ansys Fluent & Workbench (مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه \ 7 آذر مدت: 8 ساعت \ یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از FLUENT مقدماتی(مکانیک)

  FLUENT مقدماتی(مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه ها \ مدت: 24 ساعت \ 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از DPM در FLUENT(هوافضا)

  DPM در FLUENT(هوافضا)

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از UDF/UDM/UDS در ANSYS FLUENT (مکانیک)

  UDF/UDM/UDS در ANSYS FLUENT (مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه \ مدت: 8 ساعت \ یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از کارگاه INP نویسی در آباکوس

  کارگاه INP نویسی در آباکوس

  شروع قطعی: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM پیشرفته(مکانیک)

  OpenFOAM پیشرفته(مکانیک)

  تاریخ شروع : یک روزه آخر هفته \ مدت : 8 ساعت فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از کارگاه جامع بهینه سازی با Ansys Fluent & Workbench (هوافضا)

  کارگاه جامع بهینه سازی با Ansys Fluent & Workbench (هوافضا)

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از DPM در FLUENT(مکانیک)

  DPM در FLUENT(مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه \ مدت: 8 ساعت \ یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از کارگاه INP نویسی در آباکوس ( مهندسی عمران)

  کارگاه INP نویسی در آباکوس ( مهندسی عمران)

  شروع قطعی: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از FLUENT مقدماتی(شیمی)

  FLUENT مقدماتی(شیمی)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت: 24 ساعت \ 6 هفته، 4 ساعته
  549,995 تومان
  تصویر از شبیه سازی انفجار در آباکوس(عمران)

  شبیه سازی انفجار در آباکوس(عمران)

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از SYSWELD

  شبیه سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از SYSWELD

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه، 2 و 3 مرداد مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از LAMMPS

  شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از LAMMPS

  تاریخ شروع : جمعه مدت (ساعت) : 8 1 روزه 8 ساعته
  300,000 تومان
  تصویر از FORTRAN-CFD (هوافضا)

  FORTRAN-CFD (هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از SAFE & ETABS

  SAFE & ETABS

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 70 14 هفته، 5 ساعته
  990,000 تومان
  تصویر از LS-DYNA(مکانیک)

  LS-DYNA(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت : 20 ساعت \ 5 هفته، 4ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از OpenSim

  OpenSim

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از DEFORM3D

  DEFORM3D

  تاریخ شروع : 2 تا جمعه، 31 مرداد و 7 شهریور مدت (ساعت) : 16 دو روزه ، 8 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از تحلیل کامل بیومکانیکی

  تحلیل کامل بیومکانیکی

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از PLAXIS2D

  PLAXIS2D

  تاریخ شروع : جمعه مدت (ساعت) : 30
  600,000 تومان
  تصویر از Ansys CFX(مکانیک)

  Ansys CFX(مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه ها \ مدت : 24 ساعت \ 7 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از ABAQUS تحلیل جوشکاری (مقاومتی، اصطکاکی)

  ABAQUS تحلیل جوشکاری (مقاومتی، اصطکاکی)

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه \ مدت (ساعت) : 16 \ 2 روزه، 8ساعته،فشرده
  400,000 تومان
  تصویر از Mimics

  Mimics

  تاریخ شروع : پنجشنبه جمعه مدت (ساعت) : 10 2 روزه، 8 ساعته
  250,000 تومان
  تصویر از Plaxis 3D

  Plaxis 3D

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 6 هفته، 4 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (مکانیک)

  تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت: 20 ساعت \ 3 هفته، ترمیک
  590,000 تومان
  تصویر از FLOW3D

  FLOW3D

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از MoldFLOW

  MoldFLOW

  تاریخ شروع : 2 پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از بازرسی چشمی جوش VT

  بازرسی چشمی جوش VT

  تاریخ شروع : 4 روزه مدت (ساعت) : 32 4 روزه، 8 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از MIKE 21-مقدماتی

  MIKE 21-مقدماتی

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی(هوافضا)

  Solidworks مقدماتی(هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از SAP2000

  SAP2000

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB

  پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از ورکشاپ Star CCM(مکانیک)

  ورکشاپ Star CCM(مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه \21 و 28 آذرماه مدت (ساعت) : 16 \ 2 روزه، 8ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) (مکانیک)

  ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت : 24 ساعت \ 3 روزه، 8ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از Midas-مقدماتی

  Midas-مقدماتی

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از نوشتن مدارک جوش و تایید بر اساس استاندارد ASME و AWS

  نوشتن مدارک جوش و تایید بر اساس استاندارد ASME و AWS

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 32 8 هفته، 4 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از انتخاب فولاد و عملیات حرارتی

  انتخاب فولاد و عملیات حرارتی

  تاریخ شروع : پنجشنبه جمعه، 23و 24 مرداد مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از کلید فولاد

  کلید فولاد

  تاریخ شروع : یک روزه جمعه مدت (ساعت) : 8 1 روز ، 8 ساعته
  300,000 تومان
  تصویر از CFTURBO (مکانیک)

  CFTURBO (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه \ مدت : 8 ساعت \ یک روزه
  300,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی)(مکانیک)

  طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی)(مکانیک)

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها \ مدت (ساعت) : 40 \ 8 جلسه، 5 ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از FLAC2D

  FLAC2D

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 20 4 هفته، 5 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از PROCAST

  PROCAST

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 16 5 هفته، 4 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از FLUENT پیشرفته (مکانیک)

  FLUENT پیشرفته (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها\ مدت : 28 ساعت \ 7 هفته، 4ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک در CATIA مقدماتی (مهندسی مواد)

  طراحی قالب پلاستیک در CATIA مقدماتی (مهندسی مواد)

  تاریخ شروع :پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 40 5ساعته، ترمیک
  850,000 تومان
  تصویر از MIKE21-پیشرفته

  MIKE21-پیشرفته

  تاریخ شروع : پنجشنبه مدت (ساعت) : 8 1 روزه، 8 ساعته
  250,000 تومان
  تصویر از Midas-پیشرفته

  Midas-پیشرفته

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از ANSYS AQWA

  ANSYS AQWA

  تاریخ شروع : پنجشنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 1 هفته، 8 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از Gait Analysis

  Gait Analysis

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 15 3 هفته، 5 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از ABAQUS سازه های دریایی و هیدرولیکی

  ABAQUS سازه های دریایی و هیدرولیکی

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 24 3 هفته، 8 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی SACS

  طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی SACS

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 60 10 هفته، 6 ساعته
  1,800,000 تومان
  تصویر از Tekla Structure

  Tekla Structure

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 32 8 هفته، 4ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Opensees

  Opensees

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 30 6 هفته، 5 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از X'pert Highscore

  X'pert Highscore

  تاریخ شروع : 2 جمعه مدت (ساعت) : 16 دو روز، 8 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از Adina

  Adina

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از AnyBody

  AnyBody

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از HyperMesh با رویکرد بایومکانیک

  HyperMesh با رویکرد بایومکانیک

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) :20 4 هفته، 5 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از PYTHON(برق و کامپیوتر)

  PYTHON(برق و کامپیوتر)

  تاریخ شروع : جمعه ها از 26 دی مدت : 24 ساعت 6هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از etap

  etap

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از Solidworks پیشرفته(مکانیک)

  Solidworks پیشرفته(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت : 40 ساعت \ 8 هفته، 5ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از Autocad Electrical

  Autocad Electrical

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32 ساعت 8هفته، 4ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از C++

  C++

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32 ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از GasTurb

  GasTurb

  تاریخ شروع : جمعه 19دی مدت : 8 ساعت
  300,000 تومان
  تصویر از جامع الگوریتم ژنتیک در MATLAB

  جامع الگوریتم ژنتیک در MATLAB

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 16 ساعت
  330,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک در SolidWorks (مکانیک)

  طراحی قالب پلاستیک در SolidWorks (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت (ساعت):35 \ 5 جلسه، 5 ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از Arduino

  Arduino

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24ساعت 6هفته، 4ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Bladegen and Turbogrid(مکانیک)

  Bladegen and Turbogrid(مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه ها \ مدت : 8 ساعت \ یکروزه
  250,000 تومان
  تصویر از Systems Tool kit STK

  Systems Tool kit STK

  تاریخ شروع: دو روزه , مدت (ساعت) : 16
  450,000 تومان
  تصویر از کارگاه اصول و فنون مقاله نویسی مبتنی بر مجلات مهندسی

  کارگاه اصول و فنون مقاله نویسی مبتنی بر مجلات مهندسی

  تاریخ شروع: جمعه 22 اسفند مدت : 5 ساعت
  120,000 تومان
  تصویر از شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks

  شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks

  تاریخ شروع: 1 روزه مدت (ساعت) : 8
  220,000 تومان
  تصویر از MATLAB SIMULINK

  MATLAB SIMULINK

  تاریخ شروع: یک روزه , مدت (ساعت) : 8
  220,000 تومان
  تصویر از بهینه سازی با الگوریتم ACO و PSO در MATLAB

  بهینه سازی با الگوریتم ACO و PSO در MATLAB

  تاریخ شروع : یک روزه آخر هفته مدت : 8 ساعت
  220,000 تومان
  تصویر از طراحی پمپ با CFTurbo

  طراحی پمپ با CFTurbo

  جمعه- یک روزه , 8 ساعت
  300,000 تومان
  تصویر از Concepts Nrec

  Concepts Nrec

  جمعه 19 آذر 8 ساعت
  300,000 تومان
  تصویر از PYTHON هوافضا

  PYTHON هوافضا

  تاریخ شروع : جمعه ها از 15 اسفند مدت : 20 ساعت 5هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از ABAQUS ژئوتکنیک

  ABAQUS ژئوتکنیک

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4ساعته
  520,000 تومان
  تصویر از MY SQL

  MY SQL

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از wordpress

  wordpress

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 36 ساعت 9 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از Html،Css،Javascript

  Html،Css،Javascript

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24ساعت 6هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی

  طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32ساعت 8هفته، 4 ساعته
  1,800,000 تومان
  تصویر از FPGA

  FPGA

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از Raspberry Pi

  Raspberry Pi

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24ساعت 6هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از FLUENT پیشرفته (هوافضا)

  FLUENT پیشرفته (هوافضا)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی(مکانیک)

  Solidworks مقدماتی(مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت: 24 ساعت \ 6 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از دوره جامع تولید شبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (مکانیک)

  دوره جامع تولید شبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها \ مدت : 28 ساعت\ 7 هفته، 4ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از FORTRAN-CFD(مکانیک)

  FORTRAN-CFD(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت : 24 ساعت \ 6 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از Ansys CFX پیشرفته

  Ansys CFX پیشرفته

  تاریخ برگزاری: پنج شنبه ها \ مدت : 28 ساعت \ 7 هفته، 4ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از دوره GD&T کاربردی تکمیلی

  دوره GD&T کاربردی تکمیلی

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت: 100ساعت \ 12 و نیم هفته 8 ساعته
  3,500,000 تومان
  تصویر از رندینگ با نرم افزار کی شات

  رندینگ با نرم افزار کی شات

  تاریخ شروع : جمعه مدت : 8 ساعت یک روزه
  250,000 تومان
  تصویر از welding in ABAQUS(جوش ذوبی )

  welding in ABAQUS(جوش ذوبی )

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه \ مدت (ساعت) : 14 \ 2 روزه، 8ساعته،فشرده
  380,000 تومان
  تصویر از Advanced welding in ABAQUS(جوش ذوبی پیشرفته)

  Advanced welding in ABAQUS(جوش ذوبی پیشرفته)

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه \ مدت (ساعت) : 8 \ یک روزه، 8ساعته،فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از LS-DYNA (مهندسی عمران)

  LS-DYNA (مهندسی عمران)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 20 ساعت 5 هفته، 4ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک در CATIA پیشرفته

  طراحی قالب پلاستیک در CATIA پیشرفته

  تاریخ شروع : جمعه ها \ از 7 آذر مدت (ساعت) : 40 \ 5ساعته، ترمیک
  850,000 تومان
  تصویر از + Star CCM (هوافضا)

  + Star CCM (هوافضا)

  تاریخ شروع : دو جمعه متوالی، مدت (ساعت) : 18، 2 روزه
  490,000 تومان
  تصویر از پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) ( مهندسی مواد )

  ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) ( مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 3 روزه، 8ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از Solidworks پیشرفته ( مهندسی مواد )

  Solidworks پیشرفته ( مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 40 ساعت 8 هفته، 5ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی( مهندسی مواد )

  Solidworks مقدماتی( مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی( مهندسی پزشکی )

  Solidworks مقدماتی( مهندسی پزشکی )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از Solidworks پیشرفته ( مهندسی پزشکی)

  Solidworks پیشرفته ( مهندسی پزشکی)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 40 ساعت 8 هفته، 5ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از Bladegen and Turbogrid(هوافضا)

  Bladegen and Turbogrid(هوافضا)

  تاریخ برگزاری: جمعه 26 آذر مدت : 8 ساعت، یکروزه
  300,000 تومان
  تصویر از دوره جامع تولیدشبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (هوافضا)

  دوره جامع تولیدشبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (هوافضا)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت : 28 ساعت (13-17) 7 هفته، 4ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (هوافضا)

  تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (هوافضا)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت: 20 ساعت 3 هفته، ترمیک
  590,000 تومان
  تصویر از Solidworks پیشرفته(هوافضا)

  Solidworks پیشرفته(هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها ، مدت : 40 ساعت 8 هفته، 5ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از برنامه ریزی و کنترل پروژه-MSP

  برنامه ریزی و کنترل پروژه-MSP

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی (مهندسی مواد)

  طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی (مهندسی مواد)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32ساعت 8هفته، 4 ساعته
  1,800,000 تومان
  تصویر از MATLAB(مخصوص مهندسین صنایع)

  MATLAB(مخصوص مهندسین صنایع)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از MINITAB

  MINITAB

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از کنترل فرآیند آماری(SPC)

  کنترل فرآیند آماری(SPC)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از طراحی آزمایش ها-DOE

  طراحی آزمایش ها-DOE

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32 ساعت 8هفته، 4ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از ISO9001

  ISO9001

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 16 ساعت 2هفته، 8ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از Primavera

  Primavera

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32 ساعت 8هفته، 4ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از ANSYS CFX مقدماتی (هوافضا)

  ANSYS CFX مقدماتی (هوافضا)

  تاریخ برگزاری: پنج شنبه ها مدت : 24 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از PMBOK

  PMBOK

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 36 ساعت 9 هفته، 4 ساعته
  1,400,000 تومان
  تصویر از SPSS

  SPSS

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 28 ساعت 7هفته، 4ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از ممیزی داخلیISO9001

  ممیزی داخلیISO9001

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 16 ساعت 2هفته، 8ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از welding in ABAQUS(جوش ذوبی-مواد )

  welding in ABAQUS(جوش ذوبی-مواد )

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه مدت (ساعت) : 14 2 روزه، 8ساعته،فشرده
  380,000 تومان
  تصویر از LS-DYNA(هوافضا)

  LS-DYNA(هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت : 20 ساعت \ 5 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از میکروکنترلر AVR

  میکروکنترلر AVR

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 20ساعت 5هفته، 4ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (مواد)

  تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (مواد)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت: 20 ساعت 3 هفته، ترمیک
  590,000 تومان
  تصویر از دوره GD&T کاربردی تکمیلی(مواد)

  دوره GD&T کاربردی تکمیلی(مواد)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 100ساعت 12 و نیم هفته 8 ساعته
  3,500,000 تومان
  تصویر از HSE-MS

  HSE-MS

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از FLUENT پیشرفته (شیمی)

  FLUENT پیشرفته (شیمی)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها\ مدت : 28 ساعت \ 7 هفته، 4ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از CFTURBO (تاسیسات_انرژی)

  CFTURBO (تاسیسات_انرژی)

  تاریخ شروع : جمعه \ مدت : 8 ساعت \ یک روزه
  300,000 تومان
  تصویر از برنامه ریزی و کنترل پروژه-MSP (عمران)

  برنامه ریزی و کنترل پروژه-MSP (عمران)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از کالیبراسیون عمومی

  کالیبراسیون عمومی

  زمان برگزاری: جمعه مدت : 8 ساعت یک روزه
  250,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک در SolidWorks (مواد)

  طراحی قالب پلاستیک در SolidWorks (مواد)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت (ساعت):35 \ 5 جلسه، 5 ساعته
  750,000 تومان
  تصویر از ARENA

  ARENA

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 28ساعت 7هفته، 4ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از FORTRAN-CFD(شیمی)

  FORTRAN-CFD(شیمی)

  تاریخ شروع : جمعه ها \ مدت : 24 ساعت \ 6 هفته، 4ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از PYTHON (مهندسی پزشکی)

  PYTHON (مهندسی پزشکی)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 20 ساعت 5هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از PYTHON(عمران)

  PYTHON(عمران)

  جمعه ها به مدت ۲۴ ساعت
  500,000 تومان
  تصویر از Ansys CFX پیشرفته (هوافضا)

  Ansys CFX پیشرفته (هوافضا)

  تاریخ برگزاری: پنج شنبه ها \ مدت : 28 ساعت \ 7 هفته، 4ساعته
  750,000 تومان