جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته
  banner
  banner
  banner

  Loading...
  محصولات ویژه
  تصویر از COMSOL (هوافضا)

  COMSOL (هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها، مدت (ساعت) : 20، 5 هفته، 4ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM مقدماتی

  OpenFOAM مقدماتی

  دوتا آخر هفته 24 و 31 مرداد، مدت: 18 ساعت ، فشرده
  400,000 تومان
  تصویر از ANSYS FSI(اندرکنش سازه سیال) (مکانیک)

  ANSYS FSI(اندرکنش سازه سیال) (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه مدت : 8 ساعت یک روزه
  250,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته(هوافضا)

  ABAQUS پیشرفته(هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از NX SIEMENS

  NX SIEMENS

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از Geomagic Design

  Geomagic Design

  تاریخ شروع : جمعه ها از 20تیرماه، 17الی21 مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از ماشین کاری CATIA

  ماشین کاری CATIA

  تاریخ برگزاری : جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  200,000 تومان
  تصویر از انطباقات

  انطباقات

  تاریخ برگزاری : پنجشنبه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  220,000 تومان
  تصویر از طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی

  طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی

  تاریخ برگزاری : سه تا پنجشنبه مدت: 24 ساعت سه روزه، فشرده
  500,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی(هوافضا)

  ABAQUS مقدماتی(هوافضا)

  تاریخ شروع : جمعه ها از 6 تیر مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از (Carrier (HAP

  (Carrier (HAP

  تاریخ شروع : جمعه ها، 8 الی 12 مدت :24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  380,000 تومان
  تصویر از Revit mep (Mechanical)

  Revit mep (Mechanical)

  تاریخ شروع : جمعه ها، از 20 تیر، ساعت 17 الی 21 مدت :36 ساعت 9 هفته، 4 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از Energy plus

  Energy plus

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها، 8 الی 12 مدت :24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  440,004 تومان
  تصویر از اصول طراحی پایپینگ و PDMS

  اصول طراحی پایپینگ و PDMS

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها، از 27تیر، ساعت 13 الی17 مدت :32 ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PV ELITE

  طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PV ELITE

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها، 8 الی 12 مدت :24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  440,000 تومان
  تصویر از ارتعاشات در ABAQUS

  ارتعاشات در ABAQUS

  تاریخ برگزاری: جمعه 10مردادماه 8الی17 مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  200,000 تومان
  تصویر از Aspen plus

  Aspen plus

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها، 8 الی 12 مدت :32 ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از Aspen HYSYS

  Aspen HYSYS

  تاریخ شروع : جمعه ها، 8 الی 12 مدت :32 ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از CAESAR مقدماتی

  CAESAR مقدماتی

  تاریخ شروع : جمعه ها، 8 الی 12 مدت :24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  490,000 تومان
  تصویر از CAESAR پیشرفته

  CAESAR پیشرفته

  تاریخ شروع : جمعه ها، 8 الی 12 مدت :24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه دیتاشیت ها

  طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه دیتاشیت ها

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها، 8 الی 12 مدت :24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت )

  آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت )

  تاریخ شروع : دوشنبه ها و چهارشنبه ها مدت :75 ساعت 15 هفته، 5 ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از Solidaidmister

  Solidaidmister

  تاریخ شروع : دوتا جمعه مدت (ساعت) : 8 2 هفته، 4 ساعته
  250,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته (مهندسی مواد )

  ABAQUS پیشرفته (مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی (مهندسی مواد)

  ABAQUS مقدماتی (مهندسی مواد)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از Design Builder

  Design Builder

  تاریخ شروع : جمعه ها، 8 الی 12 مدت :24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  380,000 تومان
  تصویر از ABAQUS پیشرفته (مکانیک)

  ABAQUS پیشرفته (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها از 27تیرماه 12الی17 مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  850,000 تومان
  تصویر از AUTODYN

  AUTODYN

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها از 19 تیر مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از مدلسازی محصول به کمک بلوپرینت

  مدلسازی محصول به کمک بلوپرینت

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 28 8 هفته، 5 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از میکرومکانیک

  میکرومکانیک

  تاریخ شروع : چهارشنبه مدت (ساعت) : 10 2 هفته، 5 ساعته
  240,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی(مکانیک)

  ABAQUS مقدماتی(مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها از 26تیرماه،13الی17 مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از سابروتین های حرارتی و خزش

  سابروتین های حرارتی و خزش

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM مقدماتی(مکانیک)

  OpenFOAM مقدماتی(مکانیک)

  دوتا آخر هفته مدت: 18 ساعت 2 روزه، فشرده
  400,000 تومان
  تصویر از Autodesk Inventor

  Autodesk Inventor

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 32 7 هفته، 5 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از Visual Nastran

  Visual Nastran

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از COMSOL (مکانیک)

  COMSOL (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها، مدت (ساعت) : 20، 5 هفته، 4ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا

  آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا

  تاریخ شروع : دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنجشنبه ها مدت :132 ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  3,100,000 تومان
  تصویر از آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات

  آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات

  تاریخ شروع : دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنجشنبه ها مدت :178 ساعت 6 هفته، 8 ساعته
  2,300,000 تومان
  تصویر از ABAQUS مقدماتی ( مهندسی عمران )

  ABAQUS مقدماتی ( مهندسی عمران )

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از نقشه خوانی PFD , P&ID

  نقشه خوانی PFD , P&ID

  زمان برگزاری :یک پنجشنبه و جمعه مدت :16 ساعت
  330,000 تومان
  تصویر از جوشکاری تعمیری

  جوشکاری تعمیری

  تاریخ شروع : یک روزه جمعه مدت (ساعت) : 8 1 روزه، 8 ساعت
  490,000 تومان
  تصویر از شناسایی و انتخاب مواد

  شناسایی و انتخاب مواد

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از طراحی محاسبات سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری قطعات ریخته گری

  طراحی محاسبات سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری قطعات ریخته گری

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 20 4 هفته، 5 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از FLUENT مقدماتی (هوافضایی)

  FLUENT مقدماتی (هوافضایی)

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM پیشرفته

  OpenFOAM پیشرفته

  تاریخ شروع : یک روزه آخر هفته مدت : 8 ساعت فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از احتراق در FLUENT (مکانیک)

  احتراق در FLUENT (مکانیک)

  تاریخ برگزاری: پنجشنبه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی انفجار در آباکوس

  شبیه سازی انفجار در آباکوس

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  200,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی احتراق FLUENT(هوافضا)

  شبیه سازی احتراق FLUENT(هوافضا)

  تاریخ برگزاری: پنجشنبه , مدت: 8 ساعت, یکروزه، فشرده
  200,000 تومان
  تصویر از کارگاه جامع بهینه سازی با نرم افزار Ansys Fluent & Workbench (مکانیک)

  کارگاه جامع بهینه سازی با نرم افزار Ansys Fluent & Workbench (مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از FLUENT مقدماتی(مکانیک)

  FLUENT مقدماتی(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از DPM در FLUENT(مکانیک)

  DPM در FLUENT(مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از UDF/UDM/UDS در ANSYS FLUENT (مکانیک)

  UDF/UDM/UDS در ANSYS FLUENT (مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از کارگاه INP نویسی در آباکوس

  کارگاه INP نویسی در آباکوس

  تاریخ برگزاری: جمعه مدت: 8 ساعت یکروزه، فشرده
  200,000 تومان
  تصویر از OpenFOAM پیشرفته(مکانیک)

  OpenFOAM پیشرفته(مکانیک)

  تاریخ شروع : یک روزه آخر هفته مدت : 8 ساعت فشرده
  250,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از SYSWELD

  شبیه سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از SYSWELD

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه، 2 و 3 مرداد مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از LAMMPS

  شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از LAMMPS

  تاریخ شروع : جمعه مدت (ساعت) : 8 1 روزه 8 ساعته
  200,000 تومان
  تصویر از FORTRAN-CFD

  FORTRAN-CFD

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از SAFE & ETABS

  SAFE & ETABS

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 60 10 هفته، 6 ساعته
  900,000 تومان
  تصویر از LS-DYNA(مکانیک)

  LS-DYNA(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 20 ساعت 5 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از OpenSim

  OpenSim

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 20 6 هفته، 4 ساعته
  410,000 تومان
  تصویر از DEFORM3D

  DEFORM3D

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 دو روزه ، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از تحلیل کامل بیومکانیکی

  تحلیل کامل بیومکانیکی

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها از 26 تیر مدت (ساعت) : 40 8 هفته، 5 ساعته
  790,000 تومان
  تصویر از PLAXIS2D

  PLAXIS2D

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از Ansys CFX(مکانیک)

  Ansys CFX(مکانیک)

  تاریخ برگزاری: پنج شنبه ها مدت : 24 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از ABAQUS تحلیل جوشکاری (مقاومتی، اصطکاکی)

  ABAQUS تحلیل جوشکاری (مقاومتی، اصطکاکی)

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8ساعته،فشرده
  320,000 تومان
  تصویر از Mimics

  Mimics

  تاریخ شروع : پنجشنبه جمعه مدت (ساعت) : 10 2 روزه، 8 ساعته
  250,000 تومان
  تصویر از Plaxis 3D

  Plaxis 3D

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 6 هفته، 4 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (مکانیک)

  تخمین عمر خستگی با MSC.FATIGUE (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت: 20 ساعت 3 هفته، ترمیک
  450,000 تومان
  تصویر از FLOW3D

  FLOW3D

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه، 19 و 20 تیر مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از MoldFLOW

  MoldFLOW

  تاریخ شروع : 2 پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از بازرسی چشمی جوش VT

  بازرسی چشمی جوش VT

  تاریخ شروع : 4 روزه مدت (ساعت) : 24 4 روزه، 6 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از MIKE 21-مقدماتی

  MIKE 21-مقدماتی

  تاریخ شروع : پنج شنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 2 روزه، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی(هوافضا)

  Solidworks مقدماتی(هوافضا)

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  360,000 تومان
  تصویر از SAP2000

  SAP2000

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB

  پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از ورکشاپ Star CCM(مکانیک)

  ورکشاپ Star CCM(مکانیک)

  تاریخ شروع : دوتا پنجشنبه مدت (ساعت) : 18 2 روزه، 18ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) (مکانیک)

  ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها از27تیرماه مدت : 24 ساعت 3 روزه، 8ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Midas-مقدماتی

  Midas-مقدماتی

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از نوشتن مدارک جوش و تایید بر اساس استاندارد ASME و AWS

  نوشتن مدارک جوش و تایید بر اساس استاندارد ASME و AWS

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 32 8 هفته، 4 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از انتخاب فولاد و عملیات حرارتی

  انتخاب فولاد و عملیات حرارتی

  تاریخ شروع : 2 تا جمعه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از Key to Steel

  Key to Steel

  تاریخ شروع : یک روزه جمعه مدت (ساعت) : 8 1 هفته، 8 ساعته
  220,000 تومان
  تصویر از CFTURBO (مکانیک)

  CFTURBO (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه 27 تیرماه ،8الی17 مدت : 8 ساعت یک روزه
  200,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی)(مکانیک)

  طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی)(مکانیک)

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 40 8 جلسه، 5 ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از FLAC2D

  FLAC2D

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 20 4 هفته، 5 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از PROCAST

  PROCAST

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از FLUENT پیشرفته

  FLUENT پیشرفته

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک در CATIA مقدماتی (مهندسی مواد)

  طراحی قالب پلاستیک در CATIA مقدماتی (مهندسی مواد)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت) : 40 5ساعته، ترمیک
  650,000 تومان
  تصویر از MIKE21-پیشرفته

  MIKE21-پیشرفته

  تاریخ شروع : پنجشنبه مدت (ساعت) : 8 1 روزه، 8 ساعته
  250,000 تومان
  تصویر از Midas-پیشرفته

  Midas-پیشرفته

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از ANSYS AQWA

  ANSYS AQWA

  تاریخ شروع : پنجشنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 1 هفته، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از Gait Analysis

  Gait Analysis

  تاریخ شروع : جمعه ها از 10 مرداد مدت (ساعت) : 15 3 هفته، 5 ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از ABAQUS سازه های دریایی و هیدرولیکی

  ABAQUS سازه های دریایی و هیدرولیکی

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 24 3 هفته، 8 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی SACS

  طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی SACS

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 60 10 هفته، 6 ساعته
  1,200,000 تومان
  تصویر از Tekla Structure

  Tekla Structure

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 32 8 هفته، 4ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Opensees

  Opensees

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 30 6 هفته، 5 ساعته
  700,000 تومان
  تصویر از X'pert Highscore

  X'pert Highscore

  تاریخ شروع : پنجشنبه جمعه مدت (ساعت) : 16 دو روز، 8 ساعته
  300,000 تومان
  تصویر از Adina

  Adina

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از AnyBody

  AnyBody

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 20 5 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از HyperMesh با رویکرد بایومکانیک

  HyperMesh با رویکرد بایومکانیک

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) :20 4 هفته، 5 ساعته
  590,000 تومان
  تصویر از PYTHON

  PYTHON

  تاریخ شروع : شنبه ها از 17خرداد مدت : 20 ساعت 5هفته، 4 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از etap

  etap

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از Solidworks پیشرفته(مکانیک)

  Solidworks پیشرفته(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها از 3مرداد ماه 8الی 13 مدت : 40 ساعت 8 هفته، 5ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از C++

  C++

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 36 ساعت 9 هفته، 4 ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از GasTurb

  GasTurb

  تاریخ شروع : جمعه یکروزه مدت : 8 ساعت
  200,000 تومان
  تصویر از الگوریتم ژنتیک در MATLAB

  الگوریتم ژنتیک در MATLAB

  تاریخ شروع : جمعه یکروزه مدت : 8 ساعت
  180,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک در SolidWorks (مکانیک)

  طراحی قالب پلاستیک در SolidWorks (مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت (ساعت):25 5 جلسه، 5 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از Bladegen and Turbogrid(مکانیک)

  Bladegen and Turbogrid(مکانیک)

  تاریخ برگزاری: جمعه 20تیرماه، 8الی17 مدت : 8 ساعت، یکروزه
  250,000 تومان
  تصویر از Systems Tool kit STK

  Systems Tool kit STK

  تاریخ شروع: دو روزه , مدت (ساعت) : 16
  350,000 تومان
  تصویر از آشنایی با فنون مقاله نویسی مبتنی بر مجلات مهندسی

  آشنایی با فنون مقاله نویسی مبتنی بر مجلات مهندسی

  تاریخ شروع: جمعه 27 تیر, مدت (ساعت) : 5
  80,000 تومان
  تصویر از شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks

  شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks

  تاریخ شروع: از پنجشنبه 2 مرداد ، مدت (ساعت) : 16
  290,000 تومان
  تصویر از MATLAB SIMULINK

  MATLAB SIMULINK

  تاریخ شروع: یک روزه , مدت (ساعت) : 8
  180,000 تومان
  تصویر از بهینه سازی با الگوریتم ACO و PSO در MATLAB

  بهینه سازی با الگوریتم ACO و PSO در MATLAB

  تاریخ شروع : یک روزه آخر هفته مدت : 8 ساعت
  180,000 تومان
  تصویر از بهینه سازی چندهدفه در MATLAB

  بهینه سازی چندهدفه در MATLAB

  تاریخ شروع : یکروزه آخر هفته مدت : 8 ساعت
  180,000 تومان
  تصویر از طراحی پمپ با CFTurbo

  طراحی پمپ با CFTurbo

  جمعه 27 تیر- یک روزه , 8 ساعت
  200,000 تومان
  تصویر از Concepts Nrec

  Concepts Nrec

  جمعه - یک روزه , 8 ساعت
  200,000 تومان
  تصویر از PYTHON هوافضا

  PYTHON هوافضا

  تاریخ شروع : جمعه ها از 10 مرداد مدت : 20 ساعت 5هفته، 4 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از ABAQUS ژئوتکنیک

  ABAQUS ژئوتکنیک

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها از 19 تیر مدت (ساعت) : 24 6 هفته، 4ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از SQL Server

  SQL Server

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از wordpress

  wordpress

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 36 ساعت 9 هفته، 4 ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Html،Css،Javascript

  Html،Css،Javascript

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24ساعت 6هفته، 4 ساعته
  450,000 تومان
  تصویر از طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی

  طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32ساعت 8هفته، 4 ساعته
  1,000,000 تومان
  تصویر از FPGA

  FPGA

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 32ساعت 8 هفته، 4 ساعته
  600,000 تومان
  تصویر از Raspberry Pi

  Raspberry Pi

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24ساعت 6هفته، 4 ساعته
  400,000 تومان
  تصویر از FLUENT پیشرفته (هوافضا)

  FLUENT پیشرفته (هوافضا)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی(مکانیک)

  Solidworks مقدماتی(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  360,000 تومان
  تصویر از دوره جامع تولید شبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (مکانیک)

  دوره جامع تولید شبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها از 26تیرماه 13الی17 مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از FORTRAN-CFD(مکانیک)

  FORTRAN-CFD(مکانیک)

  تاریخ شروع : جمعه ها از 27تیرماه 17الی21 مدت : 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از Ansys CFX پیشرفته

  Ansys CFX پیشرفته

  تاریخ برگزاری: پنج شنبه ها مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  550,000 تومان
  تصویر از دوره GD&T کاربردی تکمیلی

  دوره GD&T کاربردی تکمیلی

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 100ساعت 12 هفته، 5ساعته
  2,500,000 تومان
  تصویر از رندینگ با نرم افزار کی شات

  رندینگ با نرم افزار کی شات

  تاریخ شروع : جمعه مدت : 4 ساعت یک روزه
  80,000 تومان
  تصویر از welding in ABAQUS(جوش ذوبی )

  welding in ABAQUS(جوش ذوبی )

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه مدت (ساعت) : 14 2 روزه، 8ساعته،فشرده
  300,000 تومان
  تصویر از Advanced welding in ABAQUS(جوش ذوبی پیشرفته)

  Advanced welding in ABAQUS(جوش ذوبی پیشرفته)

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه مدت (ساعت) : 14 2 روزه، 8ساعته،فشرده
  350,000 تومان
  تصویر از طراحی قالبهای پرسی FULL MOULD CASTING (مکانیک)

  طراحی قالبهای پرسی FULL MOULD CASTING (مکانیک)

  تاریخ شروع : پنج شنبه ها مدت (ساعت) : 40 8 جلسه، 5 ساعته
  800,000 تومان
  تصویر از LS-DYNA

  LS-DYNA

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 20 ساعت 5 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از طراحی قالب پلاستیک در CATIA پیشرفته

  طراحی قالب پلاستیک در CATIA پیشرفته

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها مدت (ساعت) : 40 5ساعته، ترمیک
  750,000 تومان
  تصویر از + Star CCM (هوافضا)

  + Star CCM (هوافضا)

  تاریخ شروع : پنجشنبه و جمعه 9 و 17 مرداد، مدت (ساعت) : 18، 2 روزه
  450,000 تومان
  تصویر از LS-DYNA ( مهندسی عمران )

  LS-DYNA ( مهندسی عمران )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 20 ساعت 5 هفته، 4ساعته
  390,000 تومان
  تصویر از پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  پردازش سیگنال های حیاتی در MATLAB ( مهندسی پزشکی )

  تاریخ شروع : پنج شنبه مدت (ساعت) : 16 2 هفته، 8 ساعته
  350,000 تومان
  تصویر از ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) ( مهندسی مواد )

  ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) ( مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 24 ساعت 3 روزه، 8ساعته
  500,000 تومان
  تصویر از Solidworks پیشرفته ( مهندسی مواد )

  Solidworks پیشرفته ( مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 40 ساعت 8 هفته، 5ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی( مهندسی مواد )

  Solidworks مقدماتی( مهندسی مواد )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  360,000 تومان
  تصویر از Solidworks مقدماتی( مهندسی پزشکی )

  Solidworks مقدماتی( مهندسی پزشکی )

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت: 24 ساعت 6 هفته، 4ساعته
  360,000 تومان
  تصویر از Solidworks پیشرفته ( مهندسی پزشکی)

  Solidworks پیشرفته ( مهندسی پزشکی)

  تاریخ شروع : جمعه ها مدت : 40 ساعت 8 هفته، 5ساعته
  650,000 تومان
  تصویر از Bladegen and Turbogrid(هوافضا)

  Bladegen and Turbogrid(هوافضا)

  تاریخ برگزاری: جمعه 20تیرماه، 8الی17 مدت : 8 ساعت، یکروزه
  250,000 تومان
  تصویر از دوره جامع تولیدشبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (هوافضا)

  دوره جامع تولیدشبکه به کمک مجموعه نرم افزاری ANSYS (هوافضا)

  تاریخ شروع : پنجشنبه ها از 26تیرماه 17الی21 مدت : 28 ساعت 7 هفته، 4ساعته
  550,000 تومان