جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  شرکت و برگزاری مناقصه و تدوین پیشنهاد

  جمعه ها، 5 جلسه 4 ساعته مدت دوره: 20 ساعت
  2,500,000 تومان
  1,750,000 تومان
  i h

  اصلی ترین مسیر رقابت در صنعت و اخذ پروژه از طریق مناقصه و یا از طریق ارائه پیشنهاد (پروپوزال) می باشد. تهیه پیشنهاد، تکمیل اسناد مناقصه و یا برگزاری مناقصه نیازمند شناخت و رعایت اصولی است که فراتر از دستورالعمل ها و بخشنامه های دولتی می باشند.

  اگر چه یادگیری آیین نامه ها و قوانین دولتی ضروری است، اما از آن جهت که تمرکز آموزش بر روی این اسناد به حد کافیست، در این مجال تمرکز بر روی نکات و اصولی است که برآمده از تجربه باشند. همچنین تدوین پروپوزال مناسب می تواند در جهت اخذ پروژه بدون حضور در مناقصه و یا ایجاد مزیت برای شرکت در مناقصه اثر بخش باشد.

  در این کارگاه قواعد، نکات و تجربیات مورد نیاز برای شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، تهیه پیشنهاد یا پروپوزال برای اخذ پروژه، اصول بازاریابی در حوزه مناقصات و پیشنهادات و همچنین نکات برگزاری مناقصه تدریس می گردد.

  روز اول: مناقصه؛ اصول، شرکت، برگزاری

  •         معرفی آیین نامه ها و قوانین مرتبط با مناقصات
  •         شناخت انواع روش های انتخاب طرف معامله شامل مناقصه
  •         فرآیند شناسایی و شرکت در مناقصات
  •         اصول حاکم بر مناقصه و اجزای آن
  •         تدوین و تهیه اسناد مناقصه:

  o       پاکت ارزیابی کیفی (اصول تکمیل فرم ها و کسب امتیاز)

  o       پاکت الف (محاسبه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)

  o       پاکت ب (اصول تکمیل فرم ها و کسب امتیاز – انتخاب نگرش مناسب در کیفیت کالا یا خدمات جهت حصول قیمت رقابتی و مدیریت ریسک)

  o       پاکت ج (اصول برآورد هزینه و نحوه ارائه قیمت مناقصه)

  روز دوم: اسناد مناقصه و مراقبت از ریسک ها

  •         نکات مرور اسناد مناقصه و مطالعه ریسک ها و کسری های موجود در اسناد

  o       پیش نویس موافقت نامه قرارداد

  o       سایر اسناد و پیوست های قرارداد

  •         بازدید از محل اجرای پروژه و حضور در جلسه توجیهی
  •         حضور موثر در جلسه بازگشایی پاکات (یک مرحله ای، دو مرحله ای و همراه با ارزیابی کیفی)
  •         ارزیابی اسناد مناقصه
  •         مطالعات بازار موضوع پروژه / مناقصه
  •         ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه     

  روز سوم و چهارم: کارگاه تدوین پروپوزال

  •         شناسایی، طبقه بندی و ارزش گذاری قابلیت های شرکت براساس نیاز مشتری و روند صنعت
  •         تدوین برنامه های راهبردی در حوزه بازاریابی
  •         پایش و ارتباط بازار
  •         تهیه پروپوزال و پیشنهادات فنی و مالی
  مشخصات محصولات
  پیش نیاز ندارد
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود نیست
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

  اصلی ترین مسیر رقابت در صنعت و اخذ پروژه از طریق مناقصه و یا از طریق ارائه پیشنهاد (پروپوزال) می باشد. تهیه پیشنهاد، تکمیل اسناد مناقصه و یا برگزاری مناقصه نیازمند شناخت و رعایت اصولی است که فراتر از دستورالعمل ها و بخشنامه های دولتی می باشند.

  اگر چه یادگیری آیین نامه ها و قوانین دولتی ضروری است، اما از آن جهت که تمرکز آموزش بر روی این اسناد به حد کافیست، در این مجال تمرکز بر روی نکات و اصولی است که برآمده از تجربه باشند. همچنین تدوین پروپوزال مناسب می تواند در جهت اخذ پروژه بدون حضور در مناقصه و یا ایجاد مزیت برای شرکت در مناقصه اثر بخش باشد.

  در این کارگاه قواعد، نکات و تجربیات مورد نیاز برای شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، تهیه پیشنهاد یا پروپوزال برای اخذ پروژه، اصول بازاریابی در حوزه مناقصات و پیشنهادات و همچنین نکات برگزاری مناقصه تدریس می گردد.

  مشخصات محصولات
  پیش نیاز ندارد
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود نیست
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان