جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  ممیزی داخلی ISO9001

  جمعه ها مدت : 12 ساعت 4 هفته، 4 ساعته
  900,000 تومان
  i h

  همانطور که محصولات بازرسی می شوند تا عیب و نقص های احتمالی مشخص شود، سیستم مدیریتی نیز نیاز به بازرسی دارد که این بازرسی به نام ممیزی می باشد. ممیزی مشخص می کند که وضعیت فعلی سیستم چگونه است و چگونه باید باشد. ممیزی مشکلات سیستم را مشخص می کند، باعث می شود فرصت ها شناسایی شوند و ...

  استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) ممیزی داخلی را به عنوان الزامی جهت گزارش کارایی یک سیستم مدیریتی می دانند. در اجرای ممیزی مسئولیت ها، برنامه ریزی، هماهنگی، ثبت وقایع و نتایج ممیزی باید شفاف و دقیق باشد.

  عبارت ISO مخفف عبارت International Organization for Standardization می باشد. (سازمان بین المللی استاندارد سازی). آخرین بروزرسانی این استاندارد در سال 2015 نجام شده است.

  ISO 9001: 2015 یک استاندارد بین المللی است که جهت ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت کیفیت به کار برده می شود. از آن به عنوان ایجاد یک سیستم برای اطمینان از رضایت مشتری و بهبود یاد می شود.

  استاندارد ISO 9001 به استاندارد سیستم مدیریت کیفیت معروف است و هدف آن ایجاد سیستمی جهت مدیریت کیفیت در سراسر سازمان می باشد. این استاندارد به معنای وجود ثبات در کیفیت می باشد، یعنی محصولات یک شرکت به درجه کمتری از کیفیت نزول نکنند. 

  •         آشنایی با مواردی که در استاندارد 9001 ویرایش 2015 بایستی ممیزی شود (مطابق 10بند استاندارد 9001)
  •         آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده
  •         اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی
  •         آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباق ها
  •         اصول ممیزی
  •         مدیریت برنامه ممیزی
  •         فعالیت های انجام ممیزی
  •         آشنایی با چک لیست ممیزی
  •         ابزار های ممیزی
  •         صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز
  •         برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزیگام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
  •         برگزاری کارگاه های آموزشی ممیزی مبتنی بر سناریو و به صورت تیمی
  مشخصات محصولات
  شرکت ISO
  پیش نیاز ISO
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

  همانطور که محصولات بازرسی می شوند تا عیب و نقص های احتمالی مشخص شود، سیستم مدیریتی نیز نیاز به بازرسی دارد که این بازرسی به نام ممیزی می باشد. ممیزی مشخص می کند که وضعیت فعلی سیستم چگونه است و چگونه باید باشد. ممیزی مشکلات سیستم را مشخص می کند، باعث می شود فرصت ها شناسایی شوند و ...

  استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) ممیزی داخلی را به عنوان الزامی جهت گزارش کارایی یک سیستم مدیریتی می دانند. در اجرای ممیزی مسئولیت ها، برنامه ریزی، هماهنگی، ثبت وقایع و نتایج ممیزی باید شفاف و دقیق باشد.

  عبارت ISO مخفف عبارت International Organization for Standardization می باشد. (سازمان بین المللی استاندارد سازی). آخرین بروزرسانی این استاندارد در سال 2015 نجام شده است.

  ISO 9001: 2015 یک استاندارد بین المللی است که جهت ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت کیفیت به کار برده می شود. از آن به عنوان ایجاد یک سیستم برای اطمینان از رضایت مشتری و بهبود یاد می شود.

  استاندارد ISO 9001 به استاندارد سیستم مدیریت کیفیت معروف است و هدف آن ایجاد سیستمی جهت مدیریت کیفیت در سراسر سازمان می باشد. این استاندارد به معنای وجود ثبات در کیفیت می باشد، یعنی محصولات یک شرکت به درجه کمتری از کیفیت نزول نکنند. 

  مشخصات محصولات
  شرکت ISO
  پیش نیاز ISO
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان