Search
English
All Categories
  Menu Close

  Aspen HYSYS پیشرفته (شیمی)

  مدت دوره :20 ساعت - 5 هفته، 4 ساعته
  750,000 تومان
  i h


  Aspen Hysys یکی از پراستفاده ترین نرم افزارهای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی در دنیا میباشد.
  این نرم افزار به طور گسترده ای در صنعت به منظور طراحی فرآیندهای جدید، بهینه سازی و مدلسازی
  با استفاده از مدلهای Aspen Hysys . عملکرد فرآیندهای موجود مورد استفاده قرار میگیرد
  ترمودینامیکی و انجام محاسبات دقیق توانایی شبیهسازی راکتورها، جداسازیهای پیچیده چند برجی و فرآیندهایی با جریان برگشتی را دارا میباشد.
  میتواند با بهینهسازی دقیق یک واحد Aspen Hysys نرمافزار " Aspentech بنابر گفتهی شرکت
  تولیدی سطح ایمنی، توان عملیاتی و سوددهی آن واحد را افزایش دهد."

  - معرفی عملگرهای منطقی  (Recycle ، Balance ، Adjust ، Set )

  - معرفی Spreadsheet

  - انجام مطالعه موردی (Case Study) و بهینه سازی

  - حل مثالهای ترکیبی متنوع

  - شبیه سازی کامل فرآیند شیمیایی از جمله:

  نیروگاه تولید برق از گاز
  فرآیند شیرین سازی گاز ترش با استفاده از آمین ها
  فرآیند تولید دی متیل اتر
  فرآیند تولید بنزن از تولوئن
  فرآیند تولید متانول

  - تعریف پروژه منحصربفرد برای هر دانش پژوه به منظور تعمیق آموزش پس از پایان دوره

  Products specifications
  google Aspentech
  نوع دوره ترمیک
  پیش نیاز ندارد
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *


  Aspen Hysys یکی از پراستفاده ترین نرم افزارهای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی در دنیا میباشد.
  این نرم افزار به طور گسترده ای در صنعت به منظور طراحی فرآیندهای جدید، بهینه سازی و مدلسازی
  با استفاده از مدلهای Aspen Hysys . عملکرد فرآیندهای موجود مورد استفاده قرار میگیرد
  ترمودینامیکی و انجام محاسبات دقیق توانایی شبیهسازی راکتورها، جداسازیهای پیچیده چند برجی و فرآیندهایی با جریان برگشتی را دارا میباشد.
  میتواند با بهینهسازی دقیق یک واحد Aspen Hysys نرمافزار " Aspentech بنابر گفتهی شرکت
  تولیدی سطح ایمنی، توان عملیاتی و سوددهی آن واحد را افزایش دهد."

  Products specifications
  google Aspentech
  نوع دوره ترمیک
  پیش نیاز ندارد
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان