جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  کتاب پمپ های گریز از مرکز طراحی، انتخاب و آزمون

  یکی از بهترین کتاب های پمپ های گریز از مرکز
  180,000 تومان
  i h

  پمپ های گریز از مرکز (طراحی، انتخاب و آزمون)"
  مولفین: دکتر شهرام درخشان هوره - مهندس احسان عبداله نژاد
  ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
  سال چاپ: 1397
  امروزه گسترش علم و فناوري سبب قدرت و پيشرفت جوامع متنوع شده است كه اين امر با پیشرفت ابزارهای جدید وابسته بر دانش کامپیوتر، به گونه شگفت آوری به یاری  انسان ها آمده است. با نگاهي به تاريخچه مهندسي مكانيك خواهيم ديد كه توربوماشين¬ها به عنوان ماشین¬های انتقال قدرت به و یا از سیال نیز از گذشته بسيار دور با ابداع آسیاب¬ها و ابزارهای انتقال آب از رودخانه¬ها نظیر پمپ¬های پیچشی که با استفاده از تنه درختان ساخته می¬شده است، تا کنون مراحل مختلفی را طی نموده و امروزه بخش مهمی از صنعت ماشین¬سازی را در برميگيرند.
  بي ترديد ترويج دانش از طريق تدوين و تاليف كتب علمي، كمك شايان توجهي به صنعت خواهد نمود كه در همين راستا و با توجه به کمبود منابع آموزشی ملی در خصوص توربوماشين ها بر آن شديم تا كتاب " پمپ-های گریز از مرکز (طراحی، انتخاب و آزمون)" را با رويكرد تبيين و تشريح مفاهیم هیدرولیکی در بخش¬های طراحی، مهندسی انتخاب و آزمون پمپ¬های گریز از مرکز، با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به جامعه مهندسی کشور تقدیم نماييم.
  کتاب حاضر دارای 6 فصل است و هدف اصلی آن تمرکز بر مفاهیم طراحی هیدرولیکی می¬باشد. در فصل اول مقدمه ای از پمپ¬های گریز از مرکز آورده شده و در ادامه فصل دوم به بیان مختصری از مبانی پمپ¬های گریز از مرکز می پردازد و مباحث مربوط به مثلت های سرعت، نیروهای هیدرولیکی پمپ، منحنی های عملکرد و تشابه را در بر دارد. از آنجا که امروزه ابزارهای نوین کامپیوتری به کمک همه ی بخش های صنعت آمده و مسیر رسیدن به هدف را تسهیل نموده، در این کتاب یکی از ابزارهای مفید و کارآمد جهت طراحی هیدرولیک پمپ های گریز از مرکز با عنوان نرم افزار CFturbo معرفی شده و فصل سوم کتاب به همراه لوح فشرده ضمیمه کتاب به آن اختصاص یافته است. در بخش دوم از فصل سوم، مروری بر روش های صحت سنجی طراحی با استفاده از ابزارهای شبیه سازی جریان انجام شده و مبانی و نرم افزارهای مورد استفاده در این بخش بیان شده است. این بخش راهنمایی کلی برای ورود به موضوع شبیه سازی جریان بوده و علاقه مندان می توانند از منابع کامل تری که در این خصوص وجود دارد استفاده نمایند. از آنجا که همواره جهت اطمینان از عملکرد پمپ¬های گریز از مرکز سازندگان پمپ آزمایش هایی را انجام می دهند، فصل چهارم کتاب به موضوع آزمون های این ماشین ها اختصاص دارد. فصل پنجم کتاب به موضوع انتخاب پمپ و توضیح دیتاشیت های مرتبط اختصاص دارد تا بتواند راهنمای اولیه ای برای مهندسان در بخش انتخاب پمپ باشد. در انتهای کتاب نیز پیوست هایی ضمیمه شده که در ارتباط با مباحث فصول قبل بوده و نمونه هایی از مستندات فنی و مدارک پمپ¬های گریز از مرکز را شامل می شود. در این بخش معرفی مختصری از پمپ های اسلاری به عنوان یک خانواده بزرگ و مهم از پمپ های گریز از مرکز که در صنایع معدنی مورد استفاده می¬باشند، آورده شده است.
  بديهي است كه پرداختن به تمامي موارد و نكات مراحل ساخت پمپ¬های گریز از مرکز، از طراحی اولیه تا نصب در سایت، در يك كتاب ميسر نبوده و مجموعه حاضر عاري از نقص نخواهد بود كه اميد آن داريم با بهره مندي از پیشنهادات و نظرات اصلاحی متخصصین بر غناي آن بيفزاييم.
  در پایان، زحمات جناب آقای مهندس محمد بوذری مقدم، مدیریت محترم پمپ¬سازی برکه و جناب آقای مهندس حسین یعقوبی، مدیریت محترم شرکت رای صنعت توس را که با در اختيار گذاشتن اطلاعات و امکانات فنی و آزمایشگاهی موجب بهبود محتواي کتاب گرديدند را صميمانه ارج نهاده و همچنین از نظرات سازنده آقایان دکتر علیرضا ریاسی و دکتر مهدی مقیمی و همكاري هاي فني آقایان مهندس محمدرضا آزاد و مهندس علیرضا جوانشیر در تکمیل مدارک، کمال تشکر را دارم.
  با امید به اینکه کتاب حاضر بتواند در خدمت به جامعه مهندسان مکانیک مفید واقع شود.
  احسان عبداله نژاد.

   

  مقدمه ناشر. 5

  پیشگفتار. 6

  فصل 1: مقدمه‌ای بر پمپ‌های گریز از مرکز. 17

  1-1- مقدمه.. 17

  1-2- پمپ‌های گریز از مرکز. 20

  فصل 2: تئوری پمپ گریز از مرکز. 25

  2-1- مقدمه.. 25

  2-1-1- پمپ‌های جابجایی مثبت.... 26

  2-1-2- پمپ‌های گریز از مرکز. 26

  2-2- معرفی اجزاء. 27

  2-2-1- هدایت‌کننده.. 28

  2-2-2- پروانه (چرخ متحرک). 28

  2-2-3- دیفیوزر. 32

  2-2-4- پوسته.. 33

  2-3- کارکرد پمپ گریز از مرکز. 35

  2-3-1- تعریف پارامترهای اصلی.... 35

  2-3-2- مثلث سرعت‌ها36

  2-3-3- معادلۀ انرژی... 38

  2-3-4- منحنیهای پمپ.... 40

  2-3-5- تلفات و بازده در پمپ گریز از مرکز. 46

  2-3-6- لغزش...... 47

  2-4- تشابه.. 51

  2-4-1- ضرایب بیبعد.. 51

  2-4-2- اثبات رابطۀ سرعت مخصوص....... 52

  2-4-3- قوانین تشابه.. 53

  2-4-4- ارتباط سرعت مخصوص و شکل پروانه.. 54

  2-4-5- ارتباط سرعت مخصوص و بازده.. 56

  2-5- نیروهای هیدرولیکی.... 59

  2-5-1- نیروهای محوری... 60

  2-5-2- نیروهای شعاعی.... 63

  2-6- تصحیح مشخصه‌های عملکردی پمپ.... 65

  2-6-1- تراش پروانه.. 65

  2-6-2- توصیه‌هایی برای تراش پروانه.. 69

  2-6-3- فرم‌دهی لبه خروج به‌صورت Under-filing و Over-filing.. 71

  2-7- سیستم پمپاژ. 71

  2-7-1- عمل پمپاژ. 72

  2-7-2- هد مثبت مکش خالص (NPSH). 75

  2-7-3- کاویتاسیون... 82

  2-7-4- کارکرد و کنترل پمپ.... 86

  فصل 3: طراحی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار سی اف توربو و تحلیل عددی    93

  3-1- مقدمه.. 93

  3-2- اصول طراحی پمپ گریز از مرکز. 94

  3-2-1- محاسبه ابعاد پروانه.. 94

  3-2-2- طراحی حلزونی (محفظۀ ولوت). 99

  3-3- معرفی نرم افزارسی اف توربو.. 105

  3-3-1- ساختار پروژه و فصول مشترک.... 106

  3-3-2- تعریف مرز مشترک.... 108

  3-3-3- وارد کردن منحنی‌های Polyline.. 110

  3-3-4- گزینه‌های قابل ویرایش با توابع تجربی.... 110

  3-4- اجرای نرم‌افزار. 112

  3-5- منوها در نرم افزار سی اف توربو.. 113

  3-6- منوی فایل... 113

  3-7- ایجاد طراحی جدید.. 114

  3-8- منوی پروژه.. 115

  3-8-1- گروه پروژه.. 116

  3-8-1-1- اطلاعات پروژه.. 116

  3-8-1-2- تنظیمات کلی.... 117

  3-8-1-3- پیش بینی کارایی.... 122

  3-8-1-4- وارد کردن هندسه سه بعدی... 124

  3-8-1-5- اجزاء مبنا124

  3-8-1-6- برگشت به مرحله قبل (Undo). 126

  3-8-2- خروجی گرفتن از اجزاء. 127

  3-8-2-1- زیر منو خروجی‌های پایه (Project-Export-Basic). 129

  3-8-2-2- زیر منوی خروجی‌های CAD(Project-Export-CAD). 130

  3-8-2-3- زیر منوی خروجی‌های CFD(Project-Export-CFD). 130

  3-8-3- جزء انتخاب شده (Project-Selected Component). 131

  3-8-3-1- افزودن جزء. 132

  3-8-3-2- فعال کردن / تغییر نام / حذف (Active/ Rename/ Delete). 132

  3-8-3-3- حذف مراحل طراحی.... 133

  3-9- پروانه / استاتور / حلزونی.... 134

  3-10- مراجع  Preferences. 135

  3-10-1- توابع تخمینی.... 135

  3-10-2- سیالات Fluids. 138

  3-10-3- کلیات (General). 139

  3-10-4- واحدها Units. 139

  3-10-5- پروانه.. 140

  3-11- مدل سه بعدی 3D Model141

  3-12- گزارش Report. 142

  3-13- نما ها در نرم افزار (views). 142

  3-13-1- نصف‌النهاری Meridian.. 143

  3-13-2- مدل سه بعدی 3D Model147

  3-14- پروانه.. 150

  3-14-1- ابعاد اصلی Main Dimentions. 151

  3-14-2- مقطع نصف‌النهاری... 159

  3-14-2-1- کانتورهای نصف‌النهاری... 159

  3-14-3- مشخصات پره.. 165

  3-14-3-1- تنظیمات پره Blade setup.. 165

  3-14-3-2- زوایای پره.. 169

  3-14-4- منحنی خطوط میانگین پره‌ها173

  3-14-5- پروفیل پره.. 174

  3-14-6- منحنی لبه پره.. 175

  بخش دوم:راستی آزمایی طراحی به کمک شبیه سازی جریان (CFD)  177

  3-15- دو روش کلی ارزیابی.... 179

  3-16- شبیه سازی عددی جریان... 179

  3-17- مراحل شبیه‏سازی در CFD... 181

  3-18- مراحل فرایند حل... 184

  3-18-1- هندسه.. 184

  3-18-2- شبکه.. 185

  3-18-3- فیزیک مسئله.. 187

  3-18-4- خروجی‌ها188

  3-18-5- پس پردازش...... 188

  3-18-6- شرایط مرزی... 188

  3-18-6-1- شراط مرزی ورودی و خروجی.... 190

  3-18-6-2- شرط مرزی دیواره.. 190

  3-18-6-3- شرط مرزی تقارن... 191

  3-18-6-4- شرط مرزی پریودیک.... 191

  3-19- مدل‌های آشفتگی[5]. 191

  3-20- معرفی کدهای تجاری منتخب.... 193

  3-20-1- نرم‌افزار انسیس...... 193

  3-20-2- نرم‌افزار نومکا193

  3-20-3- نرم‌افزار پمپ لینک.... 194

  3-21- بهبود طراحی با استفاده از شبیه‌سازی عددی... 195

  3-22- نمونه تحلیل عددی پمپ گریز از مرکز (Eta 32-160, KSB). 195

  3-22-1- تهیۀ هندسه.. 196

  3-22-2-ایجاد شبکه محاسباتی.... 197

  3-22-3- استقلال نتایج از ساختار شبکه محاسباتی.... 198

  3-22-4- شرایط مرزی در ورودی و خروجی.... 199

  3-22-5- شرط مرزی روی پره در بهینه‌سازی... 199

  3-22-6- روش حل عددی... 199

  3-22-7- پارامتره کردن هندسه.. 201

  3-22-8- بهینهسازیباشبکهپیشرولونبرگمارکوارت.... 204

  3-22-9- تحلیل پمپ گریز از مرکز با استفاده از نرم‌افزار پمپ‌ لینک    207

  3-23- نمونه تحلیل عددی پمپ جریان مختلط.... 208

  3-23-1- تهیۀ هندسه.. 208

  3-23-2- ایجاد شبکه محاسباتی.... 210

  3-23-3- نتایج.. 210

  3-24- نمونه تحلیل عددی پمپ جریان محوری... 211

  3-24-1- تهیۀ هندسه.. 211

  3-24-2-ایجاد شبکه محاسباتی.... 211

  3-24-3- نتایج.. 212

  فصل 4: تصدیق طراحی (راستی آزمایی طراحی). 213

  4-1- مقدمه.. 213

  4-2- استاندارد‌های تحویل‌گیری... 214

  4-2-1- استانداردهای طراحی و ساخت پمپ‌های گریز از مرکز  214

  4-2-1-1- استاندارد API 610 [34]. 214

  4-2-1-2- استاندارد ISO 5199 [35]. 215

  4-2-2- استاندارد‌های آزمون پذیرش...... 215

  4-2-2-1- استاندارد‌های آزمون پذیرش هیدرولیکی ISO 9906 و INSO 7817  216

  4-2-2-2- سایر آزمون‌های پذیرش...... 217

  4-3- آزمون عملکرد[36]. 218

  4-3-1- کلیات.... 218

  4-3-2- نقطه ضمانت شده.. 218

  4-3-3- سیال آزمایش...... 219

  4-3-4- سایر ملاحظات.... 219

  4-3-5- عدم قطعیت آزمون‌ها219

  4-3-6- تعیین رتبه‌ها و رواداری‌های پذیرش...... 220

  4-3-7- ارزیابی هد و دبی.... 221

  4-3-7-1- معیار پذیرش...... 221

  4-3-8- ارزیابی راندمان و توان... 223

  4-4- تعیین اندازۀ مدار، روش اندازه‌گیری، وسایل اندازه‌گیری... 226

  4-4-1- اندازه مدار. 226

  4-4-2- روش اندازه‌گیری و وسایل مورد نیاز. 227

  4-5- آزمون NPSH [36]. 234

  4-5-1- آزمون کاویتاسیون مدار باز. 235

  4-5-2- آزمون کاویتاسیون مداربسته.. 235

  4-6- شرایط آزمایش صحیح [36]. 237

  4-6-1- شرایط مقاطع اندازه‌گیری فشار. 238

  4-7- آزمون هیدرواستاتیک[34]. 240

  4-8- آزمون ارتعاشات.... 241

  4-9- آزمون بالانس...... 242

  4-10- آزمون تجهیزات جانبی.... 242

  4-11- آزمون کلی مجموعه.. 243

  4-12- دستورالعمل‌های آزمایش (Test procedures). 243

  4-13- فرآیند آزمون و تحویل‌گیری الکتروپمپ.... 243

  4-14- تحلیل انحراف در عملکرد [10]. 244

  4-15- جدول خلاصه تحویل‌گیری... 246

  فصل 5: انتخاب پمپ‌249

  5-1- مقدمه.. 249

  5-2- انواع پمپ‌های گریز از مرکز. 250

  5-3- خطاها حین انتخاب پمپ.... 252

  5-4- مشخصات پمپ.... 252

  5-5- دیتاشیت پمپ.... 254

  5-5-1- مشخصات سر برگ.... 254

  5-5-2- مشخصات سیال... 255

  5-5-3- شرایط کاری... 256

  5-5-4- مشخصات سایت بهره‌برداری... 257

  5-5-5- مشخصات مواد.. 258

  5-5-6- مشخصات عملکرد.. 259

  5-5-7- مشخصات گرداننده موتور. 262

  5-5-8- شرایط بهره‌برداری... 266

  5-5-9- نوع پمپ و ساختار نصب.... 267

  5-5-10- مشخصات کانکشن‌های کیسینگ کوپلینگ.... 269

  5-5-11- مشخصات شاسی مکانیکال سیل... 270

  5-5-12- پوشش سطوح و رنگ آمیزی... 271

  5-5-13- خنک‌کاری و گرم‌کردن... 272

  5-5-14- بلبرینگ و روانکاری... 272

  5-5-15- تجهیزات روی پمپ.... 273

  5-5-16- وزن قطعات.... 274

  5-5-17- قطعات یدکی.... 274

  5-5-18- نیازمندی‌های خریدار. 274

  5-5-19- لوله کشی روی پمپ.... 275

  5-5-20- کنترل کیفی و تست‌های مورد نیاز. 276

  5-5-21- استانداردهای طراحی محفظه‌های تحت فشار. 278

  5-5-22- جوشکاری مورد استفاده.. 278

  5-5-23- بازرسی مواد.. 279

  5-6- تعیین نوع و اندازه پمپ.... 279

  5-6-1- انتخاب هیدرولیک پمپ.... 279

  5-6-2- فلوچارت انتخاب هیدرولیک پمپ.... 284

  5-6-3- نمونه‌هایی از انتخاب پمپ.... 285

  فصل 6: پیوست‌ها287

  6-1- پیوست 1: طراحی هیدرولیک یک نمونه پمپ گریز از مرکز با نرم‌افزار CFturbo   287

  6-1-1- مقدمه.. 287

  6-1-2- اطلاعات ورودی... 287

  6-1-3- طراحی.... 288

  6-1-4- ریز جزئیات طراحی.... 296

  6-2- پیوست 2: رویه‌های آزمون... 301

  6-3- پیوست 3: چک لیست‌های بازرسی در ISO 5199 و API 610.. 301

  6-4- پیوست 4: نمونه گزارش تست (عملکرد، هیدرواستاتیک، مواد، بالانس)  301

  6-5- پیوست 5: دیتاشیت پمپ گریز از مرکز در استاندارد API 610 و ISO 5199  302

  6-6- پیوست 6: راهنمای انتخاب مواد بر اساس استاندارد API 610  302

  6-7- پیوست 7: انواع ساختار نصب در استاندارد API 610.. 306

  6-8- پیوست 8: معرفی پمپ‌های اسلاری... 327

  6-8-1- مقدمه.. 327

  6-8-2- پمپ اسلاری... 328

  6-8-3- نام‌گذاری پمپ اسلاری... 330

  6-8-4- مدارک مرتبط.... 331

  فصل 7: مراجع.. 333

  ضمیمه:  نمونهمدارکومستنداتفنی    337

   

  0.0 0
  نقد و بررسی خود را بنویسید بستن
  *
  *
  • بد
  • عالی
  *
  *
  *

  پمپ های گریز از مرکز (طراحی، انتخاب و آزمون)"
  مولفین: دکتر شهرام درخشان هوره - مهندس احسان عبداله نژاد
  ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
  سال چاپ: 1397
  امروزه گسترش علم و فناوري سبب قدرت و پيشرفت جوامع متنوع شده است كه اين امر با پیشرفت ابزارهای جدید وابسته بر دانش کامپیوتر، به گونه شگفت آوری به یاری  انسان ها آمده است. با نگاهي به تاريخچه مهندسي مكانيك خواهيم ديد كه توربوماشين¬ها به عنوان ماشین¬های انتقال قدرت به و یا از سیال نیز از گذشته بسيار دور با ابداع آسیاب¬ها و ابزارهای انتقال آب از رودخانه¬ها نظیر پمپ¬های پیچشی که با استفاده از تنه درختان ساخته می¬شده است، تا کنون مراحل مختلفی را طی نموده و امروزه بخش مهمی از صنعت ماشین¬سازی را در برميگيرند.
  بي ترديد ترويج دانش از طريق تدوين و تاليف كتب علمي، كمك شايان توجهي به صنعت خواهد نمود كه در همين راستا و با توجه به کمبود منابع آموزشی ملی در خصوص توربوماشين ها بر آن شديم تا كتاب " پمپ-های گریز از مرکز (طراحی، انتخاب و آزمون)" را با رويكرد تبيين و تشريح مفاهیم هیدرولیکی در بخش¬های طراحی، مهندسی انتخاب و آزمون پمپ¬های گریز از مرکز، با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به جامعه مهندسی کشور تقدیم نماييم.
  کتاب حاضر دارای 6 فصل است و هدف اصلی آن تمرکز بر مفاهیم طراحی هیدرولیکی می¬باشد. در فصل اول مقدمه ای از پمپ¬های گریز از مرکز آورده شده و در ادامه فصل دوم به بیان مختصری از مبانی پمپ¬های گریز از مرکز می پردازد و مباحث مربوط به مثلت های سرعت، نیروهای هیدرولیکی پمپ، منحنی های عملکرد و تشابه را در بر دارد. از آنجا که امروزه ابزارهای نوین کامپیوتری به کمک همه ی بخش های صنعت آمده و مسیر رسیدن به هدف را تسهیل نموده، در این کتاب یکی از ابزارهای مفید و کارآمد جهت طراحی هیدرولیک پمپ های گریز از مرکز با عنوان نرم افزار CFturbo معرفی شده و فصل سوم کتاب به همراه لوح فشرده ضمیمه کتاب به آن اختصاص یافته است. در بخش دوم از فصل سوم، مروری بر روش های صحت سنجی طراحی با استفاده از ابزارهای شبیه سازی جریان انجام شده و مبانی و نرم افزارهای مورد استفاده در این بخش بیان شده است. این بخش راهنمایی کلی برای ورود به موضوع شبیه سازی جریان بوده و علاقه مندان می توانند از منابع کامل تری که در این خصوص وجود دارد استفاده نمایند. از آنجا که همواره جهت اطمینان از عملکرد پمپ¬های گریز از مرکز سازندگان پمپ آزمایش هایی را انجام می دهند، فصل چهارم کتاب به موضوع آزمون های این ماشین ها اختصاص دارد. فصل پنجم کتاب به موضوع انتخاب پمپ و توضیح دیتاشیت های مرتبط اختصاص دارد تا بتواند راهنمای اولیه ای برای مهندسان در بخش انتخاب پمپ باشد. در انتهای کتاب نیز پیوست هایی ضمیمه شده که در ارتباط با مباحث فصول قبل بوده و نمونه هایی از مستندات فنی و مدارک پمپ¬های گریز از مرکز را شامل می شود. در این بخش معرفی مختصری از پمپ های اسلاری به عنوان یک خانواده بزرگ و مهم از پمپ های گریز از مرکز که در صنایع معدنی مورد استفاده می¬باشند، آورده شده است.
  بديهي است كه پرداختن به تمامي موارد و نكات مراحل ساخت پمپ¬های گریز از مرکز، از طراحی اولیه تا نصب در سایت، در يك كتاب ميسر نبوده و مجموعه حاضر عاري از نقص نخواهد بود كه اميد آن داريم با بهره مندي از پیشنهادات و نظرات اصلاحی متخصصین بر غناي آن بيفزاييم.
  در پایان، زحمات جناب آقای مهندس محمد بوذری مقدم، مدیریت محترم پمپ¬سازی برکه و جناب آقای مهندس حسین یعقوبی، مدیریت محترم شرکت رای صنعت توس را که با در اختيار گذاشتن اطلاعات و امکانات فنی و آزمایشگاهی موجب بهبود محتواي کتاب گرديدند را صميمانه ارج نهاده و همچنین از نظرات سازنده آقایان دکتر علیرضا ریاسی و دکتر مهدی مقیمی و همكاري هاي فني آقایان مهندس محمدرضا آزاد و مهندس علیرضا جوانشیر در تکمیل مدارک، کمال تشکر را دارم.
  با امید به اینکه کتاب حاضر بتواند در خدمت به جامعه مهندسان مکانیک مفید واقع شود.
  احسان عبداله نژاد.

   

  مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند
  تصویر از کتاب تحلیل اجزا محدود تئوری و کاربرد در ABAQUS

  کتاب تحلیل اجزا محدود تئوری و کاربرد در ABAQUS

  یکی از بهترین کتابهای مفهومی و مثال محور موجود در بازار
  126,000 تومان
  تصویر از کتاب Autocad P&ID 2022

  کتاب Autocad P&ID 2022

  آموزش جامع نرم افزار Autocad P&ID
  180,000 تومان