Search
English
All Categories
  Menu Close

  ارزیابی های مالی و اقتصادی با COMFAR

  16 ساعت 4 جلسه 4 ساعته
  890,000 تومان
  i h

  کامفار ( COMFAR ) معادل عبارت Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting به معنای «مدل کامپیوتری برای آنالیز امکان سنجی و گزارش گیری» می‎ باشد.

  بعد از مطرح شدن ایده های متفاوت جهت سرمایه گذاری، سرمایه گذاران به دنبال راه حلی بودند که بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. به دلیل وجود پارامتر های فراوان که به بیش از 4000 متغیر می رسد، انجام محاسبات را بسیار سخت و پیچیده می کرد. گاهی اوقات تعدادی از محاسبات طرح را اقتصادی نشان می دادند ولی تعدادی دیگر از محاسبات همان طرح را غیر اقتصادی جلوه می دادند. به همین علت واحد ارزیابی اقتصادی بخش عملیات UNIDO تصمیم گرفتند این محاسبات را استاندارد کنند. نرم افزار COMFAR حاصل این استاندارد سازی و حل مشکل پیچیدگی محاسبات بود.

  طرح تجاری، پیش بینی درآمد و برآورد هزینه توسط این نرم افزار انجام می شود.

   

  -  معرفی  نرم افزار Comfar

  -  بیان کلیات و مفاهیم کاربردی در کامفار

  - تشریح ساختار فرآیند ارزیابی پروژه ها

  - بیان فاز اولیه اطلاعات ( چند پروژه بصورت کاربردی انجام میگردد )

  - بیان و تعریف نمودن ارزش های مالی

  -  تعریف نمودن کلیه هزینه های ثابت و غیر ثابت و استهلاکی 

  - تعریف نمودن برنامه های فروش و بازاریابی

  - تعریف نمودن مالیات ها 

  - فاز نتایج اطلاعات اولیه

  - بیان نتایج جریان های نقدی و غیر نقدی

  - بیان نتایج صورتحساب سود و زیان و ترازنامه

  - بیان نتایج جداول تحلیلی / نتایج تجاری

  - بیان قیمت های تمام شده و نقاط سر به سر

  - بیان بازگشت سرمایه

  - تحلیل حساسیت پروژه های کابردی

  - تحلیل خروجی نرم افزار کامفار

  Products specifications
  google unido
  پیش نیاز ارزیابی طرح های توجیهی
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

  کامفار ( COMFAR ) معادل عبارت Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting به معنای «مدل کامپیوتری برای آنالیز امکان سنجی و گزارش گیری» می‎ باشد.

  بعد از مطرح شدن ایده های متفاوت جهت سرمایه گذاری، سرمایه گذاران به دنبال راه حلی بودند که بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. به دلیل وجود پارامتر های فراوان که به بیش از 4000 متغیر می رسد، انجام محاسبات را بسیار سخت و پیچیده می کرد. گاهی اوقات تعدادی از محاسبات طرح را اقتصادی نشان می دادند ولی تعدادی دیگر از محاسبات همان طرح را غیر اقتصادی جلوه می دادند. به همین علت واحد ارزیابی اقتصادی بخش عملیات UNIDO تصمیم گرفتند این محاسبات را استاندارد کنند. نرم افزار COMFAR حاصل این استاندارد سازی و حل مشکل پیچیدگی محاسبات بود.

  طرح تجاری، پیش بینی درآمد و برآورد هزینه توسط این نرم افزار انجام می شود.

   

  Products specifications
  google unido
  پیش نیاز ارزیابی طرح های توجیهی
  نوع دوره ترمیک
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان