Search
English
All Categories
  Menu Close

  طراحی پمپ با CFTurbo

  دو جلسه 4 ساعته مجموعا 8 ساعت
  390,000 تومان
  i h

  نرم افزاری است جهت طراحی پمپ که درحال حاضر دردنیا ازبهترین ابزارها جهت طراحی بخصوص طراجی پمپ های سانتریفیوژبه حساب می آید.
  اساس طراحی خوداین نرم افزاربرای ماشین های جریان شعاعی، مخلوط ومحوری می باشد.طراحی قسمت های مختلف ماشین های دواراز جمله کمپرسور،شیپوره، ونتیلاتورومحفظه با این نرم افزارصورت می گیرد. هم چنین این نرم افزارقابلیت این را داردکه علاوه برطراحی،نمودارهای منحنی مشخصه ماشین های دوار را نیز تهیه کند. و هم چنین امکان اصلاح وبهبود طرح های موجودبه سادگی امکان پذیر است.

   

   

  1.مبانی نرم افزار CFTURBO
  2.منوها وقابلیت های نرم افزار
  3.تئوری پمپ و طراحی
  4.کلاس بندی پمپ های گریزاز مرکز
  5.ابعادو مشخصه های هندسی
  6.انجام طراحی هیدرولیک پروانه وولوت

  Products specifications
  google CFTurbo
  پیش نیاز آشنایی با مفاهیم اولیه سیالات و پیشرانش
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  نوع دوره فشرده
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

  نرم افزاری است جهت طراحی پمپ که درحال حاضر دردنیا ازبهترین ابزارها جهت طراحی بخصوص طراجی پمپ های سانتریفیوژبه حساب می آید.
  اساس طراحی خوداین نرم افزاربرای ماشین های جریان شعاعی، مخلوط ومحوری می باشد.طراحی قسمت های مختلف ماشین های دواراز جمله کمپرسور،شیپوره، ونتیلاتورومحفظه با این نرم افزارصورت می گیرد. هم چنین این نرم افزارقابلیت این را داردکه علاوه برطراحی،نمودارهای منحنی مشخصه ماشین های دوار را نیز تهیه کند. و هم چنین امکان اصلاح وبهبود طرح های موجودبه سادگی امکان پذیر است.

   

   

  Products specifications
  google CFTurbo
  پیش نیاز آشنایی با مفاهیم اولیه سیالات و پیشرانش
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  نوع دوره فشرده
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان