جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  در صورت ثبت نام دوره این امکان را به گروه آموزشی پارس پژوهان می دهید که حداکثر تا یک ماه بعد از خرید شرایط برگزاری دوره را فراهم نماید.


  چنانچه پس از گذشت یک ماه دوره به حدنصاب برای برگزاری نرسید در صورت تقاضای دانش پژوه گروه آموزشی پارس پژوهان موظف به عودت کامل هزینه دوره است.


  فیلم ضبط شده اکثر دوره ها موجود است و در طی دوره به دانش پژوهان شرکت کننده در دوره تقدیم خواهد شد.


  چنانچه دوره ای قطعی شد و متقاضی قبل از شروع دوره تصمیم به انصرف از دوره داشته باشد 50% هزینه داده شده کسر و مابقی عودت می شود. (تا 24 ساعت مانده به شروع کلاس)


  چنانچه دوره ای قطعی شد و متقاضی قبل از شروع دوره تصمیم به انصرف از دوره داشته باشد 70% هزینه داده شده کسر و مابقی عودت می شود. (کمتر از 24 ساعت مانده به شروع کلاس)


  چنانچه دوره ای شروع شده باشد امکان انصراف و عودت هزینه نیست!

   

  برای دارندگان حکمت کار تخفیف و تقسیط لحاظ می شود. 

   

  پس از پایان ثبت نام، دانش پژوهان در گروه های کلاسی اضافه خواهند شد و تمامی اطلاعات مربوط به دوره در آن گروه خدمت دانش پژوهان اعلام خواهد شد.