Search
English
All Categories
  Menu Close

  در صورت خرید دوره این امکان را به گروه آموزشی پارس پژوهان می دهید که حداکثر تا یک ماه بعد از خرید شرایط برگزاری دوره را فراهم نماید.


  چنانچه پس از گذشت یک ماه دوره به حدنصاب برای برگزاری نرسید گروه آموزشی پارس پژوهان موظف به عودت کامل هزینه دوره است.


  چنانچه علاقمند هستید زودتر از شروع دوره یادگیری را شروع کنید میتوانید از فیلم های ضبط شده دوره استفاده کنید.(ضبط شده اکثر دوره ها موجود است) برای این منظور از کارشناس مربوطه می توانید پیگیری کنید.


  نکته: چنانچه متقاضی فیلم دوره را دریافت کرد انصراف از دوره امکان پذیر نیست!


  چنانچه دوره ای قطعی شد و متقاضی قبل از شروع دوره تصمیم به انصرف از دوره داشته باشد 50% هزینه داده شده کسر و مابقی عودت می شود. (تا 24 ساعت مانده به شروع کلاس)


  چنانچه دوره ای قطعی شد و متقاضی قبل از شروع دوره تصمیم به انصرف از دوره داشته باشد 70% هزینه داده شده کسر و مابقی عودت می شود. (کمتر از 24 ساعت مانده به شروع کلاس)


  چنانچه دوره ای شروع شده باشد امکان انصراف و عودت هزینه نیست!