Search
English
All Categories
  Menu Close

  طراحی آب شیرین کن های صنعتی در ROSA (شیمی)

  مدت دوره :16 ساعت
  890,000 تومان
  i h

  سیستم های آب شیرین کن (Desalination Systems) به خاطر نقش کلیدی در فرآیند های تامین برق، آب آشامیدنی، مواد غذایی، موارد دارویی، مواد پتروشیمیایی و هزاران مثال دیگر اهمیت چشمگیری دارند. تا به امروز روش های مختلفی برای طراحی این سیستم ها ارائه شده است که پرکاربردترین آنها سیستم های اسمز معکوس (Reverse Osmosis) میباشند، به دلیل گستردگی نیاز و همینطور شرایط محیطی، پارامتر های متفاوتی برای طراحی بهینه این سیستم ها اتخاذ میشود که پیش از پیاده سازی، ابتدا به کمک نرم افزار شبیه سازی میشوند. نرم افزار (ROSA ( Reverse Osmosis System Analysis ساخته کمپانی DOW پرطرفدارترین این نرم افزار هاست. شرکت کنندگان در این دوره ضمن آشنایی با این نرم افزار و همینطور تجهیزات پایپینگ، ابزار دقیق و پمپ فشار قوی قادر خواهند بود با استفاده از آنالیز شیمیایی آب ورودی و سایر پارامترها سیستم های بهینه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس در مقیاس های خانگی و صنعتی را طراحی و شبیه سازی کنند.

   

   

   

  -آشنایی با مفهوم آب شیرین کن های صنعتی و خانگی و اصطلاحات فنی مورد نیاز

  - تحلیل سیستم های پرکاربرد آب شیرین کن های صنعتی از نقطه نظر معادلات ترمودینامیک انتقال جرم و انتقال حرارت

  - Single Effect Distillation Process (SED) & Multi Effect Distillation Process Multi Stage Flash (MSF

  - Thermal Vapor Compression Multi Effect Distillation (TVC-MED)

  - Mechanical Vapor Compression Multi Effect Distillation (MVC-MED)

  - معرفی نرم افزارROSA ( Reverse Osmosis System Analysis) برای طراحی سیستم های اسمز معکوس تک مرحله ای و چند مرحله ای

  - طراحی سیستم های پیش تصفیه و پس تصفیه - آشنایی با پایپینگ، ابزار دقیق و انواع پمپ های فشار قوی و بوستر پمپ ها سیستم های اسمز معکوس

  - شبیه سازی چند مثال واقعی در صنعت به کمک data sheet مربوط به آنالیز آب ورودی - معرفی سیستم های آب شیرین کن خورشیدی با پنل های PVT

   

   

  Products specifications
  google DOW
  نوع دوره فشرده
  پیش نیاز ندارد
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان
  *
  *
  *

  سیستم های آب شیرین کن (Desalination Systems) به خاطر نقش کلیدی در فرآیند های تامین برق، آب آشامیدنی، مواد غذایی، موارد دارویی، مواد پتروشیمیایی و هزاران مثال دیگر اهمیت چشمگیری دارند. تا به امروز روش های مختلفی برای طراحی این سیستم ها ارائه شده است که پرکاربردترین آنها سیستم های اسمز معکوس (Reverse Osmosis) میباشند، به دلیل گستردگی نیاز و همینطور شرایط محیطی، پارامتر های متفاوتی برای طراحی بهینه این سیستم ها اتخاذ میشود که پیش از پیاده سازی، ابتدا به کمک نرم افزار شبیه سازی میشوند. نرم افزار (ROSA ( Reverse Osmosis System Analysis ساخته کمپانی DOW پرطرفدارترین این نرم افزار هاست. شرکت کنندگان در این دوره ضمن آشنایی با این نرم افزار و همینطور تجهیزات پایپینگ، ابزار دقیق و پمپ فشار قوی قادر خواهند بود با استفاده از آنالیز شیمیایی آب ورودی و سایر پارامترها سیستم های بهینه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس در مقیاس های خانگی و صنعتی را طراحی و شبیه سازی کنند.

   

   

   

  Products specifications
  google DOW
  نوع دوره فشرده
  پیش نیاز ندارد
  وضعیت پیش ثبت نام
  نحوه برگزاری آنلاین و حضوری
  فیلم دوره موجود است
  مدرک ارائه شده لاتین پارس پژوهان